Семаковські

Семаковські

СЕМАКОВСЬКІ – земянський рід, у XV ст. землевласники у Галицькій землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям вгору з потрійним розгалуженням здолу.

Джерела:
– печатка Сенька Семаковського 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 665; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 314; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 9 [12], 13).
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 128.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/semakovski/

Comments