Савичі-Величковські

САВИЧІ - боярський (зем’янський) рід замкової округи Любеча. У період Сигізмунда I отримала земельні пожалування і боярсько-шляхетська родина Савичів. О.Грушевський називав с.Савичі “серцем заселення реґіону”, а люстрація 1616 р. фіксує дуже значну суму поборів з цього села (171 злотий 2 гроші) [37. ЦДІАК України. – Ф.1235. – Оп.1. – Спр.1240. – Грушевський О.С. Статті до історико-географічного словника України по Чернігівському повіту Чернігівської губернії (1930.і рр.), 26 Арк, арк.1].

У 1628 р. гетьманом був обраний Григорій Савич-Чорний, що походив з роду любецьких бояр-шляхти Величков-
ських (Савичів-Величковських)7. Виконуючи рішення шляхетського сейму 1629 р., він провів ревізію реєстру. У березні 1630 р. був страчений повсталими козаками у м. Боровиці на Черкащині8.
7 Яковенко Н. М. Українська шляхта… С. 247; Яковенко Н. Нарис історії України… 
С. 152, 164–165. 
8 Свербигуз В. Старосвітське панство. Варшава, 1999. С. 25; Яковенко Н.М. Україн-
ська шляхта… С. 247; Яковенко Н. Нарис історії України… С. 152, 164–165
Comments