Ржищевські

РЖИЩЕВСЬКІ (Rzyszczewscy Herbu Pobóg)
RZYSZCZEWSKI h. Pobóg, v. RYSZCZEWSKI, stara rodzina wołyńska, wywodząca się z bojarów ruskich, wymie.niana juŜ w 1528 r. w Metryce Wołyńskiej. Wzięła nazwisko od dziedzicznego majątku Rzyszczew w pow. łuckim. Jedna linia otrzymała w 1845 dziedziczny tytuł hrabiowski austriacki. Z tej rodziny 2 kasztelanów 1774 — 1792. 
Rzyszczewscy byli właścicielami m. in. dóbr Rzyszczew, Koźlaki, Pańkowce, WyŜgrodek, Rydoml, śukowce, Uwin, Iwanie, Buszaki, Rokitno, Oleksiniec Nowy i Stary w pow. łuckim i krzemienieckim, na Wołyniu, Powołoczysk w Galicji, dawnej królewszczyzny Rawicz w woj. sandomierskim, wsi Giełczyn w 
woj. mazowieckiem, śelazne, Rososze i Rososzki w ziemi czerskiej, Wielkie i Małe Krzycko w pow. wschowskim, w Wielkopolsce. 
Źródła: 1) Bork. Rocz. I 349-350, II 290-292; 2) Bork. Gen. 539-542; 3) Kos. II 489-490, III 436-441, IV 406-407, V 385-387; 4) Nies. VIII 225, XI 391-393; 5) Urus. XV 378-379; 6) śych. XIX 97-107.


Упоминается Ян Кароль из Белки Белецкий, который взял в жены Катерину. Катерина является дочерью Тихно (Тимофея) Жищевского, второго сына Василия Жищевского, который в свою очередь был сыном Микиты (Миколая) Жищевского - родоначальника рода, упоминаемый в волынской метрике 1528 года.
У Микиты было два сына Лев и Василий (о котором написано выше). Мужская линия Василия угасла очень быстро - его первый сын Ян-Василий был монахом, а второй Тихно оставил много детей, но дочки приняли фамилии мужей, а сыновья в основном были бездетньіми (один был монахом).
Rzyszczewski herbu Pobóg, na Wołyniu. Z tych Mikołaj cześnik Trembowelski, i drugi Kazimierz Rzyszczewski, kwitnęli r. 1674. Metryka Wołyńska Rzyszczewskich wspomina r. 1528. N. Rzyszczewski, żył w dożywotniej przyjaźni zda mi się z Moszyńską herbu Nałęcz, z której zostawił synów dwóch: Piotra, tymi czasy w zakonie naszym, i Wojciecha cześnika Nowogrodzkiego, generalnego komisarza ceł skarbu koronnego w prowincji Ruskiej, ten wszedł w ligę małżeńską z Marianną Suską, córką dzisiejszego regenta koronnego. Anna Rzyszczewska była za Sebastianem Sikorskim.

Adam łowczy Wołyński, dziedzic na Rajgrodku. Brat jego Antoni w zakonie Jezuickim. - Wojciech w r. 1783. kasztelan Buski. - W r. 1788. Adam kasztelan Lubaczowski. - Krasicki.


Linia I.
I.


JERZY (Juri) na Rzyszczewie Rzyszczewski (ur. ok. 1470), 
właściciel Rzyszczewa w pow. łuckim; Ŝ. NN.; dzieci: Bogdan, Iwan (Iwaszko), Mikołaj.

II. 

BOGDAN Juriewicz Rzyszczewski (ur. ok. 1510), 
s. Jerzego i NN. 
 IWAN (Iwaszko) Juriewicz Rzyszczewski (ur. ok. 1510), 
s. Jerzego i NN. 
 Микита Юрійович Ржищовський (ur. ok. 1510),
 s. Jerzego i NN., dziedzic dóbr dziedzicznych Rzyszczewo 1546; winien był dostarczać
na potrzeby wojenne trzech jeźdźców, podczas gdy jego bracia dwóch; Ŝ. NN.; dzie.ci: Lew, Wasyl (Bazyli). 


III

Левко Микитич na Rzyszczewie Ржищовський (ur. ok. 1550), 
s. Mikołaja i NN. dziedzic Rzyszczewa; w 1560 dokonał działu dóbr z bratem Wasylem; 
Ŝ. (1580) Богдана Федорівна Селецька h. Korczak; 
dzieci: Teodor, Hrehory, Jan, Aleksander, Marianna. 
 Василь Микитич Ржищовський (ur. ok. 1550), 
s. Mikołaja i NN., w 1560 dokonał działu dóbr z bratem Lwem; 
Ŝ. Євросимія Зенківна  Чаруківська h. Habdank, c. Waleriana; 
dzieci: Tymoteusz (Tymofiej, Tychna), ......., Jan, Eudoksja.


IV


Олехно (ALEKSANDER) Rzyszczewski (ur. ok. 1580), 
s. Lwa i Ŝ. Bohdany Sieleckiej; 
Ŝ. Marianna Oszczewska h. własnego; 
dzieci: Paweł, Anna.
HREHORY (Grzegorz) Rzyszczewski (ur. ok. 1580), 
s. Lwa i Ŝ. Bohdany Sie.leckiej, dziedzic Rzyszczewa po bracie Teodorze; uczestnik bitwy pod Cecorą 7 X 
1620 i walk pod Chocimem 1621; 
Ŝ. Teodora ks. Nieświcka, c. Adama; 
dzieci: Boh.dana, Katarzyna, Anna, Anastazja, Mikołaj, Kazimierz, Adam. 
JAN (1) Rzyszczewski (ur. ok. 1580), 
s. Lwa i Ŝ. Bohdany Sieleckiej; 
Ŝ. Katarzyna Liniewska h. własnego, c. Andrzeja, sędziego ziemskiego łuckiego; 
dzieci: Paweł. 
MARIANNA Rzyszczewska (ur. ok. 1580), 
c. Lwa i Ŝ. Bohdany Sieleckiej; 
m. Андрій Кузьмін Worotnicki; zapewne kniaź Worotyński, jednego pochodzenia z ksiąŜętami Pruńskimi. 
TEODOR Rzyszczewski (ok. 1580-1626), 
s. Lwa i Ŝ. Bohdany Sieleckiej, po ojcu dziedzic Rzyszczewa; zginął podczas napadu Tatarów, którzy spalili dwór w Rzyszczewie z całym sprzętem domowym i papierami. 
EUDOKSJA Rzyszczewska (ur. ok. 1580), 
c. Wasyla (Bazylego) i Eufrozyny Czarkowskiej; 
m. Stefan Rusinowicz h. Godziemba. 
JAN (2) Rzyszczewski (ur. ok. 1580), 
s. Wasyla (Bazylego) i Eufrozyny Czarkowskiej, duchowny, opat dubieński.
Василь Васильович
Тихон (Tymofiej) Rzyszczewski (ur. ok. 1580), 
s. Wasyla (Bazylego) i Eufrozyny Czarkowskiej; pierwszy z rodziny przeszedł na wiarę rzym.sko-katolicką; 
1Ŝ. Anna Olizarowska h. Jastrzębiec; 
2Ŝ. Федора Микитівна Ощовська h. Ślepowron;
3Ŝ. NI. Ruzin; 
dzieci: Eudoksia, Katarzyna, Anna, Apolonia, Samuel, He.nadŜy, Wasyl (Bazyli), Wacław, Daniel. 
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1. спр. 111, арк. 367-367 зв.
Лев Васильович
~ Федора Адамівна Несвіцька

V. 


ANNA Rzyszczewska (ur. ok. 1610),
 c. Aleksandra i Marianny Oszczewskiej;
 m. NI. Dąbrowski h. Jelita. 
PAWEŁ Rzyszczewski (ur. ok. 1610),
 s. Aleksandra i Marianny Oszczew.skiej; zm. bezŜenny. 
ADAM Rzyszczewski (ur. ok. 1600),
 s. Hrehorego i Teodory Nieświckiej, dziedzic Rzyszczewa; zm. w monastyrze w Zahorowie, jako zakonnik bazylianin (ob.rządek grekokatolicki), pod imieniem Atanazy; 
Ŝ. (1626) Anastazja z Porwańca Porwaniecka h. Korczak, c. Andrzeja i Teodory Woronianki; 
dzieci: Łukasz. 
ANASTAZJA Rzyszczewska (ur. ok. 1610), 
c. Hrehorego i Teodory Nieświc.kiej;
 m. Krzysztof Czarnowski h. Grabie. 
ANNA Rzyszczewska (ur. ok. 1610), 
c. Hrehorego i Teodory Nieświckiej; 
m. Paweł Krzowski h. Bończa. 
BOHDANA Rzyszczewska (ur. ok. 1610), 
c. Hrehorego i Teodory Nieświc.kiej; 
m. Antoni Bakowiecki h. Wukry. 
KATARZYNA  Rzyszczewska (ur. ok. 1610), 
c. Hrehorego i Teodory Nieświckiej; 
m. Rafał Andruski, bojar wołyński. 
KAZIMIERZ Rzyszczewski (ur. ok. 1620), 
s. Hrehorego i Teodory Nieświc.kiej, podpisał elekcję króla Jana III Sobieskiego w 1674; zm. bezŜenny. 
MIKOŁAJ Rzyszczewski (ur. ok. 1610), 
s. Hrehorego i Teodory Nieświckiej, cześnik trembowelski; zm. bezŜenny. 
 PAWEŁ (2) Rzyszczewski (ur. ok. 1610), s. Jana i Katarzyny Liniewskiej; Ŝ. 
Teodora Olizar h. Radwan; 2v. Ŝona Łukasza Porwanieckiego h. Korczak; dzieci: Ma.rianna. 
ANNA (3) Rzyszczewska (ur. ok. 1610), c. Tymoteusza i jednej z jego trzech 
Ŝon; m. NI. Skirmunt h. Dąb. 
 • APOLONIA Rzyszczewska (ur. ok. 1610), c. Tymoteusza i jednej z jego 
trzech Ŝon; zm. w panieństwie. 
 • BAZYLI Rzyszczewski (ur. ok. 1610), s. Tymoteusza i jednej z jego trzech 
Ŝon; zob. WACŁAW Rzyszczewski. 

 • DANIEL Rzyszczewski (ur. ok. 1610), s. Tymoteusza i jednej z jego trzech 
Ŝon; Ŝ. NI. ZbroŜek h. Poraj; dzieci: Helena, Ewa. 
 • EUDOKSIA Rzyszczewska (ur. ok. 1610), c. Tymoteusza i jednej z jego 
trzech Ŝon; m. NI. Gałecki h. Junosza. 
Генадій Rzyszczewski (ur. ok. 1610), 
s. Tymoteusza i jednej z jego trzech жон; ієромонах.
Геннадій Ржищевський згадується як настоятель Спасо-Преображенського монастиря 
впродовж 1622–1626 років103. Під 20 червня 1626 р. його названо 
“архимандритом дубенским”. На підставі цього, можна, звісно, зробити припущення щодо 
існування в цей час Дубенської архимандрії, але, на нашу думку, йдеться про “архимандрита” 
Спасо-Преображенської обителі, бо в записах 1623 р. Геннадія називали як “архимандритом 
дубенским”, так і “архимандритом монастыра Дубенского заложеня светого Спаса”.
(): найдавніше свідчення датоване 17 січня 1622 р.174, 
маємо також кілька згадок у 1623 р. (30 березня, 26 квітня, 9 і 20 травня), у яких його 
названо архимандритом (наприклад, “Генадий Рищевский, архимандрит монастыра 
Дубенского заложеня святого Спаса”)175. Останнє відоме нам свідчення датоване 
20 червня 1626 р. (“архимандрит дубенский”)176. Однак є кілька незрозумілих моментів. 
По-перше, в записах під 4 вересня і 10 жовтня 1623 р. його згадано як ченця Дубенської Спасо-Преображенської обителі, а не настоятеля177, по-друге, згідно з привілеєм 
кн. Олександра Янушевича Заславського про запровадження в монастирі спільної 
форми чернечого життя, в 1624 р. ігуменом став Антоній Рудницький (див. далі). 
Можна припустити, що наприкінці літа 1623 р. Геннадій залишив місце настоятеля, 
яке наступного року обійняв Антоній, але невдовзі архимандритом знову став Геннадій 
Ржищевський. Згідно з наявними свідченнями, це, на нашу думку, найбільш вірогідне 
пояснення.
17 січня 1622 р. архимандрит Геннадій Ржищовський позичив у Софії 
з Дубницьких (“з Дубник”) Флоріянової Зброжкової 100 зол., які мав повернути 
в тому ж році. Монастир, ченці не згадані, отже, це, майже напевно, приватна справа настоятеля89. У 1623 р. брат настоятеля Геннадія Іван подарував тому маєтки Княги-
нин і Ржищів, отримані ним “в розделе межи рожоною братю”90. І того разу монастир 
не згадано. Із запровадженням в обителі кіновії в 1624 р. місце настоятеля обійняв 
Антоній Рудницький, однак маємо документальне свідчення про те, що 20 червня 
1626 р. “отец Генадий Ржисчевский, архимандрит дубенский”, відписав отримані від 
Івана села своєму іншому братові Василю91. Можливо, це передання маєтків певним 
чином пов’язане з тим, що цього разу Геннадій став настоятелем обителі з спільною 
формою чернечого життя і, згідно зі статутом, відмовився від приватної власності 
(правда, залишивши нерухомість у володінні родини).
zm. bezpotomnie. 
103 ЦДІАК України. – Ф. 26. – Оп. 1. – Спр. 28. – Арк. 956-956зв; Ф. 25. – Оп. 1. – Спр. 
133. – Арк. 589; Спр. 134. – Арк. 568; Спр. 140. – Арк. 112. 
174 ЦДІАЛ України. –– Ф. 26. – Оп. 1. – Спр. 28. – Арк. 956-956зв.
 175 Там само. – Ф. 25. – Оп. 1. – Спр. 133. – Арк. 589; Спр. 134. – Арк. 568; Спр. 140. – 
Арк. 112. 
176 Там само. – Спр. 149. – Арк. 868зв. 
177 Там само. – Ф. 21. – Оп. 1. – Спр. 72. – Арк. 34; Ф. 22. – Оп. 1. – Спр. 34. – Арк. 256
89 ЦДІАК України.  – Ф. 26. – Оп. 1. – Спр. 28. – Арк. 956-956зв.
90 Там само. – Ф. 25. – Оп. 1. – Спр. 140. – Арк. 112.
91 Там само. – Спр. 149. – Арк. 868зв.-869 зв; Спр. 151. – Арк. 48.
KATARZYNA Rzyszczewska (ur. ok. 1610), 
c. Tymoteusza i jednej z jego trzech Ŝon; 
m. Jan Karol z Bielki Bielecki h. Janina, burgrabia grodzki łucki. 

 • SAMUEL Rzyszczewski (ur. ok. 1610), s. Tymoteusza i jednej z jego trzech 
Ŝon, ksiądz, kanonik pułtuski, audytor królewicza Ferdynanda Karola, biskupa płoc.kiego. 
 • WACŁAW Rzyszczewski (ur. ok. 1610), s. Tymoteusza i jednej z jego trzech 
Ŝon; zm. bezpotomnie; Ŝ. ElŜbieta (Halszka) z Porwańca Porwaniecka h. Korczak, 
2v. Ŝona Jana Korczakowskiego. 
 • WASYL (Bazyli) Rzyszczewski (ur. ok. 1610), s. Tymoteusza i jednej z jego 
trzech Ŝon; zm. bezpotomnie.


VI.

EWA Rzyszczewska (ur. ok. 1640), 
c. Daniela i NI. ZbroŜek; 
m. Jerzy na Horodnie Horodeński h. Korczak. 
HELENA Rzyszczewska (ur. ok. 1640), 
c. Daniela i NI. ZbroŜek; 
m. Stefan na Wojutynie Hulewicz h. Nowina. 
ŁUKASZ Rzyszczewski (ur. ok. 1630), 
s. Adama i Anastazji Porwanieckiej, dziedzic Rzyszczewa; towarzysz roty pancernej Stanisława z Bnina Opalińskiego, starosty nowomiejskiego, następnie porucznik i namiestnik król. chorągwi pancernej; 
cięŜko ranny podczas oblęŜenia ZbaraŜa 1649, uczestnik obrony Trembowli; 
Ŝ. Hele.na Hulewicz h. Nowina, c. Mikołaja z Broch Perekalskiego na Wojutynie Hulewicza i Zofii Dąbrowskiej h. Jelita; 2v. Ŝona Jacka Podhoreckiego, 3v. Jana OŜgin BłaŜejow.skiego, podczaszego słonimskimskiego; 
dzieci: Jan Adam, oraz dwie córki NI. 
MARIANNA Rzyszczewska (ur. ok. 1640), 
c. Pawła (2) i Teodory Olizar; 
m. Aleksander Łada h. Łada.


VII. 

JAN Adam Rzyszczewski (ur. ok. 1670), 
s. Łukasza i Heleny Hulewicz, dziedzic Rzyszczewa; w niektórych źródłach błędnie wymieniany jako kasztelan luba.czowski, gdyŜ pierwszym senatorem w rodzie był jego syn Wojciech; równieŜ błędnie jest podawana data jego śmierci 1791; 
Ŝ. Franciszka Moszyńska h. Nałęcz, c. Piotra i Marianny Mikołajewskiej h. Abdank; 
dzieci: Anna, Piotr, Wojciech. 
 • NI. Rzyszczewska (ur. ok. 1670), c. Łukasza i Heleny Hulewicz, zakonnica. 
 • NI. Rzyszczewska (ur. ok. 1670), c. Łukasza i Heleny Hulewicz, w młodości 
wzięta przez Tatarów w jasyr.


VIII. 

ANNA Rzyszczewska (ur. ok. 1700), c. Jana Adama i Franciszki Moszyń-
skiej; m. Sebastian Sikorski h. Lis. 
 • PIOTR Leon Rzyszczewski v. Ryszczewski (28 VI 1708-po 1773), s. Jana 
Adama i Franciszki Moszyńskiej, ksiądz jezuita, profesor w kolegiach jezuickich; pro.fesor filozofii i matematyki w Łucku 1739-1741, Poznaniu 1741-1743 i Kaliszu 1743-
1746, prof. teologii w Krakowie 1746-1755, prefekt studiów 1756-69 oraz prefekt bur.sy muzyków 1771-1773 w Łucku; ur. w Złoczówce na Wołyniu, zm. w Rzymie (Ency.klopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Kraków 1996). 
 • WOJCIECH Rzyszczewski (1711-2 V 1786), s. Jana Adama i Franciszki Mo.szyńskiej, kasztelan lubaczowski; cześnik nowogrodzki i generalny komisarz ceł 
skarbu królewskiego w województwach ruskich 1731, miecznik wołyński 1741, łow.czy wołyński 1757, kasztelan buski 29 XI 1774 (po śmierci Adama Myszki Choło.niewskiego), kasztelan lubaczowski 7 X 1783 (po Józefie Komorowskim), dziedzic Rzyszczewa, kawaler Orderu św. Stanisława; zwolennik reform, gorliwy stronnik 
Czartoryskich; zm. w WyŜgrodku, poch. obok Ŝony, w tamtejszym kościele, który od.restaurowł; Ŝ. Marianna Suska h. Pomian, c. Michała Maurycego, łowczego łomŜyń-
skiego i regenta kancelarii koronnej, i Anny Karlińskiej h. Ostoja; wniosła w dom 
Rzyszczewskich dobra Rawicz, królewszczyznę w województwie sandomierskim, 
Giełczyn w województwie mazowieckiem, i wsie śelazne, Rososze i Rososzki w zie.mi czerskiej, które później Wojciech Rzyszczewski zamienił z Franciszkiem Salezym 
Potockim, wojewodą kijowskim, za klucz WyŜgrodek na Wołyniu; dzieci: Tekla, Kata.rzyna, Adam.


IX.

ADAM Rzyszczewski (1748-1808), 
s. Wojciecha i Marianny Suskiej, kaszte.lan lubaczowski, właściciel dóbr WyŜgrodek, śukowiec, Uwin i innych na Wołyniu i w Galicji; starosta rudneński 1769, łowczy wołyński 1777, kasztelan lubaczowski 27 V 
1786-1792, mianowany po śmierci ojca, rezygnował po przystąpieniu króla do Tar.gowicy; wielokrotny poseł województwa wołyńskiego na sejmach w Warszawie, m.in. 
1786 i podczas Sejmu 4-letniego; odznaczony Orderem św. Stanisława i Orła Białego 
25 VIII 1789; zm. w Uwinie; z. (1775) Honorata Chołoniewska h. Korczak, c. Adama, 
kasztelana lubaczowskiego, i Salomei Kątskiej; dzieci: Gabriel, Kazimierz, Salomea, 
Józefa, Urszula, Anna. 
 • KATARZYNA Rzyszczewska (ok. 1740-1793), c. Wojciecha i Marianny Su.skiej; m. Rafał hr. Myszka Chołoniewski, miecznik w. koronny, starosta dubieniecki. 
 • TEKLA Rzyszczewska (ur. ok. 1740), c. Wojciecha i Marianny Suskiej, po 
owdowieniu, wstąpiła do zakonu Panien Wizytek w Krakowie; m. Mateusz Tadeusz 
hr. Baworowski h. Prus II, s. Józefa, łowczego sanockiego, i ElŜbiety Lenkiewicz h. 
Kotwicz, dziedzic na Kopyczyńcach, członek Stanów galicyjskich z grona magnatów.


X.

ANNA Rzyszczewska (ur. ok. 1780), c. Adama i Honoraty Chołoniewskiej; 
zm. w młodym wieku. 
 • GABRIEL Stanisław hr. Rzyszczewski (1780-1857), s. Adama i Honoraty 
Chołoniewskiej, generał wojsk polskich; kawaler orderów Legii Honorowej, Virtuti Mili.tari, KrzyŜa Maltańskiego i św. Anny; marszałek szlachty powiatu krzemienieckiego 
1829, dziedzic dóbr Rzyszczew, Koźlaki, Pańkowce, WyŜgrodek, śukowce, Oleksi.niec Nowy i Stary, Rydoml i in. na Wołyniu; w młodości chorąŜy powiatu krzemie.nieckiego, następnie porucznik pułku kawalergardów rosyjskich 1802, szybko złozył 
dymisję i wstąpił do wojsk Ks. Warszawskiego i własnym kosztem wystawił 12. pułk 
ułanów, uczestnik wielu kampanii, generał 1812; otrzymał potwierdzenie tytułu hra.biowskiego w Rosji od cara Aleksandra I; zm. w śukowcach na Wołyniu; Ŝ. (1812 
Warszawa) Celestyna ks. Czartoryska (27 VIII 1790-1850), c. Józefa Klemensa, stol.nika litewskiego, i Doroty Barbary ks. Jabłonowskiej, kasztelanki krakowskiej; wniosła 
męŜowi klucz Oleksiniec w pow. krzemienieckim; ur. Warszawa; dzieci: Józef, Leon, 
Celestyna, Zofia, Izabella, Gabriela, Aleksander. 
 • JÓZEFA Rzyszczewska (ur. ok. 1780), c. Adama i Honoraty Chołoniewskiej; 
m. Jan hr. Myszka Chołoniewski, s. Ignacego, starosty kołomyjskiego, i Józefy Hry.niewieckiej, wojewodzianki lubelskiej; był bratem ciotecznym swojej Ŝony. 
 • KAZIMIERZ Rzyszczewski (ur. ok. 1780), s. Adama i Honoraty Chołoniew.skiej; zm. w młodym wieku. 
 • SALOMEA Rzyszczewska (ur. ok. 1780), c. Adama i Honoraty Chołoniew.skiej; m. Fryderyk Józef hr. Moszyński h. Nałęcz, s. Jana Kantego i Augusty Kon.stancji hr. Cosel, córki Augusta II i hrabiny Hoym, marszałek w. koronny; wnuk Alek-sandra Michała i Teresy z hr. Ossolińskich Moszyńskich, skarbników podlaskich; 1v. 
Ŝonaty z Barbarą Rudzieńską, wojewodzianką mazowiecką. 
 • URSZULA Rzyszczewska (ur. ok. 1780), c. Adama i Honoraty Chołoniew.skiej; zm. w młodym wieku.


XI.

ALEKSANDER hr. Rzyszczewski (ur. 6 XII 1823), s. Gabriela i Celestyny 
Czartoryskiej, właściciel dóbr Oleksiniec, Iwanie, Buszaki i Rokitno na Wołyniu; ur. 
Krzemieniec (według innych źródeł śukowce), zm. Oleksiniec; Ŝ. (1849) Aniela Mę-
Ŝeńska h. Kościesza (zm. 1901), c. Daniela i Ludwiki Pruszyńskiej; dzieci: August, 
Maria, Adam, Roman, Stefan. 
 • CELESTYNA (Klementyna) hr. Rzyszczewska (ur. 1809), c. Gabriela i Cele.styny Czartoryskiej; 1m. Urban Bóbr-Piotrowicki h. Pilawa (zm. 1830), marszałek 
szlachty powiatu dubieńskiego, dziedzic Zahajec na Wołyniu; 2m. Kazimierz Dunin.Karwicki h. Łabędź, s. Krzysztofa, generała wojsk polskich, i Franciszki Małachow.skiej. 
 • GABRIELA hr. Rzyszczewska (1812-1850), c. Gabriela i Celestyny Czartory.skiej, niezamęŜna; zm. Karlsbad (według innych źródeł 1844). 
 • IZABELLA hr. Rzyszczewska (ur. 1821), c. Gabriela i Celestyny Czartory.skiej, słynna z piękności; m. (1849) Józef Pruszyński h. Rawicz (zm. 24 X 1871), 
właściciel dóbr Pomorzany w Galicji. 
 • JÓZEF Adam hr. Rzyszczewski (19 XII 1813-3 VIII 1884), s. Gabriela i Cele.styny Czartoryskiej, tajny radca austriacki, podkomorzy, wielki koniuszy, ochmistrz 
dworu arcyksięŜny Zofii, szambelan, obersztabelmeister; właściciel dóbr WyŜgrodek i 
śukowce na Wołyniu, które sprzedał po 1863, oraz Powołoczysk w Galicji; kawaler 
wielu orderów zagranicznych, m.in. odznaczony perskim Orderem Lwa i Słońca I kla.sy; otrzymał zatwierdzenie dziedzicznego tytułu hrabiowskiego w Austrii 9 IX 1845, 
na co dyplom 27 I 1857; Ŝ. (7 V 1842) Zofia Maria Izabella hr. Stadion-Thannhausen 
(13 VI 1816-13 V 1875), c. Jana Filipa i Marii Kunegundy von Kesselstatt, dama 
KrzyŜa Gwiaździstego, austriacka dama pałacowa; zm. w Wiedniu; dzieci: Fryderyk, 
Maria. 
 • KLEMENTYNA hr. Rzyszczewska, c. Gabriela i Celestyny Czartoryskiej; zob. 
CELESTYNA hr. Rzyszczewska 
 • LEON hr. Rzyszczewski (12 II 1815-23 VII 1882), s. Gabriela i Celestyny 
Czartoryskiej, historyk, wydawca „Kodeksu dyplomatycznego Polski", współredaktor 
„Biblioteki Warszawskiej”; właściciel dóbr Rzyszczew, Pańkowce i Koźlaki na Wołyniu 
(dwa ostatnie zmuszony był sprzedać po 1863); absolwent Liceum Krzemienieckie.go; ur. w śukowcach na Wołyniu; Ŝ. (23 I 1836 Stefanów) Michalina ks. Radziwiłł (10 
IV 1816-29 VI 1883), c. Michała Gedeona i Aleksandry Steckiej h. Radwan; ur. w 
Szpanowie na Wołyniu, zm. w Turynie; dzieci: Michał, Zygmunt. 
 • ZOFIA hr. Rzyszczewska v. Ryszczewska (11 III 1816-1890), c. Gabriela i 
Celestyny Czartoryskiej; m. (p. 1838) Ludwik Franciszek hr. z Granowa Wodzicki h. 
Leliwa (1809-1884), s. Stanisława, wojewody i prezesa senatu Wolnego Miasta Kra.kowa, i Anny hr. Jabłonowskiej h. Grzymała, właściciel dóbr Złota w pow. brzeskim i 
Wawrowic w pow. pińczowskim, kamerjunkier dworu polskiego 1830, oficer wojsk 
polskich, kawaler krzyŜa Virtuti Militari.


XII.

ADAM hr. Rzyszczewski (ur. 20 IX 1857), s. Aleksandra i Anieli MęŜeńskiej; 
Ŝ. Jadwiga Gorajska h. Korczak (ur. 23 XII 1859), c. Adama Kajetana i Marii Antoniny 
Młodeckiej. • AUGUST hr. Rzyszczewski (ur. 5 XI 1850), s. Aleksandra i Anieli MęŜeń-
skiej; Ŝ. (ok. 1880 Wiedeń) NI. Braunitz, artystka dramatyczna; dzieci: Karol, Włady.sław, Nina. 
 • FRYDERYK hr. Rzyszczewski-Stadion (10 VII 1851-16 X 1920), s. Józefa 
Adama i Zofii Stadion-Thannhausen; Ŝ. (8 I 1893) Emilia Hortensja Antonina Orzesz.ko h. Korab (1864-1937), c. Piotra, marszałka szlachty gubernii grodzieńskiej, i Emilii 
Skirmunt h. Dąb, marszałkówny pińskiej; właścicielka Dolska w pow. włodzimierskim; 
dzieci: Józef Kalikst. 
 • MARIA (1) hr. Rzyszczewska (ur. 1856), c. Aleksandra i Anieli MęŜeńskiej; 
m. Józef Makomaski h. Jastrzębiec. 
 • MARIA (2) hr. Rzyszczewska (ur. ok. 1850), c. Józefa Adama i Zofii Stadion.Thannhausen. 
 • MICHAŁ Maksymilian hr. Rzyszczewski (17 XII 1840-9 IX 1881), s. Leona i 
Michaliny Radziwiłł, naturalizowany w Król. Włoskim, kapitan sztabowy wojsk wło.skich, adiutant króla Wiktora Emanuela, uczestnik wojny francusko-pruskiej, kawaler 
Legii Honorowej; właściciel dóbr Wielkie i Małe Krzycko w Wielkim Księśtwie Po.znańskim, które nabył 1874; ur. Warszawa, zm. Małe Krzycko w pow. wschowskim; 
Ŝ. (28 I 1874 Rzym, Włochy) Eufemia Maria ks. Radziwiłł (1 X 1850-29 I 1877), c. 
Fryderyka Wilhelma, XII ordynata nieświeskiego, i Matyldy Krystyny ks. von Clary 
und Aldringen; ur. Berlin, zm. Krzycko; dzieci: Leon, Antoni, Ewa, Eufemia. 
 • ROMAN hr. Rzyszczewski (ur. 1859), s. Aleksandra i Anieli MęŜeńskiej. 
 • STEFAN hr. Rzyszczewski (ur. 1862), s. Aleksandra i Anieli MęŜeńskiej, 
właściciel dóbr Stare i Nowe Aleksandrowice. 
 • ZYGMUNT hr. Rzyszczewski (ur. 14 II 1844), s. Leona i Michaliny Radziwiłł, 
naturalizowany w Król. Włoskim, major artylerii wojsk włoskich, inŜynier technolog; 
osiadł w Warszawie, gdzie był dyrektorem zakładów przędzalni bawełny, tkalni, bla.charni i drukarni w Zawierciu w Piotrkowskiem; Ŝ. (1876 Warszawa) Alicja (Alina) Ep.stein h. własnego (1856-VII 1939), c. Mieczysława, konsula generalnego belgijskiego 
i prezesa banku dyskontowego w Warszawie, właściciela dóbr Dołhobycz w Lubel.skiem, i Leonidy Lembert, Belgijki; dzieci: Roman.


XIII. 

ANTONI Zygmunt hr. Rzyszczewski (9 I 1876-17 VI 1954), s. Michała Mak.symiliana i Eufemii Marii Radziwiłł; Ŝ. (p. 1907) Ernestyna Dentler; dzieci: Oktawia. 
 • EUFEMIA hr. Rzyszczewska (ur. 1877), c. Michała Maksymiliana i Eufemii 
Marii Radziwiłł, została wraz z siostrą Ewą adoptowana przez swojego wuja ks. Ro.mana Sanguszkę ze Sławuty; ur. w Krzycku. 
 • EWA Matylda hr. Rzyszczewska (24 XII 1876-24 I 1966), c. Michała Maksy.miliana i Eufemii Marii Radziwiłł; zm. Londyn, Anglia. 
 • JÓZEF Kalikst hr. Rzyszczewski (ur. 15 IX 1893), s. Fryderyka i Emilii Hor.tensji Orzeszko, porucznik kawalerii WP 1918-1921; według innych źródeł ur. 1 XI 
1893; Ŝ. (29 IV 1935) Genowefa Ludwika Bibesco. 
 • KAROL hr. Rzyszczewski (ur. ok. 1880), s. Augusta i NI. Braunitz. 
 • LEON hr. Rzyszczewski (ur. 1874), s. Michała Maksymiliana i Eufemii Marii 
Radziwiłł, porucznik artylerii wojsk austriackich od VIII 1896; ur. w Krzycku. 
 • NINA hr. Rzyszczewska (ur. ok. 1880), c. Augusta i NI. Braunitz. 
 • ROMAN hr. Rzyszczewski (29 VII 1886-po 1946), s. Zygmunta i Alicji Epste.in, działacz polityczny i narodowy podczas I wojny światowej, uczestnik wojny z bol.szewikami w 1920; jeden z najbliŜszych współpracowników ministra Józefa Becka w 
ministerstwie spraw zagranicznych, dyrektor departamentu Europy Zachodniej w 
przedwojennym MSZ; właściciel pałacyku w Warszawie, który udostępnił rządowi węgierskiemu na ambasadę; podczas okupacji usynowił Romana Chłapowskiego, s. 
Romana; po wojnie przebywał na emigracji; ur. w Warszawie; Ŝ. NN.; nie mieli dzieci 
(Tomasz Pietryga, List z Buenos Aires, [w:] Rzeczpospolita z 10 II 2009). 
 • WŁADYSŁAW hr. Rzyszczewski (ur. ok. 1880), s. Augusta i NI. Braunitz.


XIV.

OKTAWIA Maria hr. Rzyszczewska (ur. 22 IV 1907), 
c. Antoniego Zygmunta i Ernestyny Dentler; m. (5 II 1944) Ettore Manzolini di Campolone. 
Źródła: 1) Bork. Rocz. I 349-350, II 290-292; 2) Bork. Gen. 539-542; 3) Kos. II 489-490, III
436-441, IV 406-407, V 385-387; 4) Nies. VIII 225, XI 391-393; 5) Urus. XV 378-379; 
6) śych. XIX 97-107.
Comments