Русальські

На 2 квітня 1608 р. в бору Пузовському за Бєліним полем була призначена копа с. Овлучим і околичних сіл за скаргою пані Магдаліни Аврамової Пузовської про порубку восьмирічної бортної сосни, вибраннямеду і спалення сосни. У цьому проступку вона обвинувачувала Вербських панів: паню Васильову, пана Семена Русальського, пана Мартина Андрузького і пана Павла Дахновича. На копу зібралося біля 150 копних суддів, з запрошенням згідно з копним правом обвинувачених і селян з належних обвинуваченим сіл Верба та Вохновичі. Обвинувачена пані та пани на суд не прибули, нікого за себе не прислали, селян своїх не надали. З цієї причини розгляд справи перенесли на другу копу, призначену на тому ж місці на 27 квітня. Обвинувачені і цю копу проігнорували таким же чином. Не з’явились вони і селян своїх не прислали і на третю копу, призначену на 4 травня [10, с. 62-68].
10. Иванишев Н. О Древнихъ сельскихъ общинахъ въ Югозападной Россіи.– Кіевъ. Въ типоргафіи Федорова и Мин., 1863. – 72 с.

Уперше володимирські уряди згадують Васьковського у червні 1591 р., коли він із лука підстрелив Яна Русальського180. Невідомо чи від ран, чи з якоїсь іншої причини Я.Русальський незабаром помер, а 8 січня 1592 р. Миколай одружився з його вдовою - Магдаленою Охлоповською181. Невдовзі після цього М.Охлоповська записала йому 200 кіп литовських грошів на частині маєтності Верба або Вохновичі у 
Володимирському повіті, яка дісталася їй як віно й оправа від першого чоловіка182. 
Миколай відразу ж оформив опіку над дітьми Яна й Магдалени Оленою, Яном і Софією 
та увійшов у володіння частини Верби183. Це викликало судову тяганину з братами 
померлого Яна Мартином, Іваном і Семеном Русальськими. У процесі проявилася 
юридична підготовка Миколая, яку він отримав у канцелярії: один позов він відвів, 
завдяки тому, що звернув увагу земського суду на відсутність у ньому дати184. Вась- 
ковський почав виплачувати борги по померлому Янові, чим юридично підкріпив свій 
вступ у розпорядження його спадщиною185. Миколай ще жив у 1599 р., оскільки тоді 
М.Охлоповська записала йому ще 100 кіп литовських грошів на Вербі або Вохнови- 
чах186.

180 ЦДІАК, ф. 27, on. 1, спр. 8, арк. 137-137зв.
181 Там само. Спр. 7, арк. 207-209; ЛНБ, від. рукописів, ф. 5, спр. II 7444, ч. IV, арк. 197.
182 ЦДІАК, ф. 27, on. 1, спр 7, арк. 208; ЛНБ, від. рукописів, ф. 5, спр. II 7444, ч. IV, арк. 197.
183 ЦДІАК, ф. 27, on. 1, спр. 8, арк. 139-140.
184 Там само. Арк. 137—137зв.
185 Там само. Арк. 137зв.—138.
186 ЛНБ, від. рукописів, ф. 5, спр. II 7444, ч. IV, арк. 342.
Comments