Рожнятовські

РОЖНЯТОВСЬКІ - дрібношляхетський рід Жидачівщини.

Ігор Cмуток. Дрібношляхетські роди Жидачівського повіту на Перемишльщині у XVI – початку XVII ст.

РОЖНЯТОВСЬКІ (з Рожнятова, de Rosznytow, Rozniatowscy) – земянський рід, у XV–XVІІІ ст. землевласники у Львівській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Яцько з Рожнятова 1464 р. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 190).
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 237, 240.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 80.

2. На червоному полі срібна стріла вістрям вгору над срібним півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита червоно-срібний намет (герб Сас).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1108–1109.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. IІI. – P. 202.

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІІІ. – S. 154.
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/I («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 737.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 331.

– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 80.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/rozhnyatovski/Вперше згадуються в перемишльських актових книгах 1530-х рр. Тоді Васько Рожнятовський провадив судову суперечку з братами Бориславськими з приводу 66 гривень13. Його дружиною була Настасія, дочка Климка Бориславського, яка у 1533 р. залишалася разом з братами власницею частки у Бориславі14, а у 1559 р. претендувала на материнські маєтки в сс. Урожі, Лопушній і Заріччі15. У середині XVI ст. якийсь Іван Рожнятовський провадить активні судові і майнові справи зі стрийською шляхтою. Спочатку у 1544 р. Любенецькі позивали його у справі підданого Андрія з Любенців16. Та обставина, що підданий Рожнятовського мешкав у Любенцях, дозволяє припустити, що Іван мав свою земельну частку у Любенцях. Наприкінці 1550-х років Іван згадується у зв’язку з неповерненням певної суми Семигинівським17 та виступає кредитором Сенька і Івана Братківських. Останній за 160 зл. заставив Рожнятовському 3-х своїх підданих з землею у с. Братковичах18. У наступному десятилітті відомості про Рожнятовських зникають.
13ЦДІА України у м. ЛьвовіФ. 14, оп. 1, спр. 262, c. 928-929.
14Там само. Ф. 13 (Перемишльський гродський суд), оп. 1, спр. 18, с. 158-159.
15Там само. Ф. 14, оп. 1, спр. 271, с. 15-16.
16Там само. Спр. 268, c. 677.
17Там само. Спр. 271, c. 55-56, 799-800; спр. 272, c. 249-250.
18Там само. Ф. 8, оп. 1, спр. 1, с. 151-152, 160-162, 368-369; ф. 14, оп. 1, спр. 19, с. 262.
Comments