Рокицькі

Учень, що згодом прийняв свячення в Товаристві Ісуса з «Червоної Русі»  Станіслав Рокицький), служили кня­зям Острозьким з 1570 року145.145 Пор. Станіслава, адвоката в Луцьку: Там само. Спр. 12, арк. 490 зв. 
(1570 рік), а також згадки про Войтеха, що тримав 1629 року від кн. Кароля Корецького сс. Деражанку й Трестенець Корецької волості, та згада­них під 1630 роком Миколая і Петра: Баранович О. Залюднення України.С. 43 (1629 рік); Селянський рух на Україні. С. 227 (1630 рік).


Comments