Рибницькі


Рибницькі

РИБНИЦЬКІ (з Рибна, de Ribno) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Галицькій землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді перехрещеної стріли вістрям вгору.Джерела:
– печатка Івана з Рибна 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 689; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 804; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 8 [11], 4).
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 128.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/rybnytski/
Comments