Рибачовські


Рибачовські

РИБАЧОВСЬКІ (з Рибачова, de Ribaczow) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Галицькій землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді стріли вістрям вгору.Джерела:
– печатка Дмитра з Рибачова 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 689; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 801; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 8 [11], 7).

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/rybachovski/
Comments