Раї

У люстрації староств Київського 
воєводства 1570 р. серед ревізорів значиться «...Михайло Мишка-Варковський, справця 
воєводства Київського, староста Гомельський ...приїхали до Києва, замка його 
королівської милості, де був присутнім намісник пана воєводи київського Василь Рай» [4, 
с. 1].
У листі 1574 р. про передачу Трьохсвятительської церкви священику Філіпу Одонію
є такі підписи – «...Владислав, князь Збаразький, справця воєводства Київського, державця 
Потоцький, рукою своєю; Василій Рай, намісник і депутат землі Київської» [5, с. 492].
У 1570 р. намісником воєводи у київському замку був Василь Рай, що проходив як 
співучасник у справі грабунку київським каштеляном Павлом Сапєгою вірменських 
купців [11, с. 146]. У лютому 1573 р. київський намісник Василь Рай та справця 
воєводства Київського Владислав Збаразький віддали священику Філіпу Одонію 
Трьохсвятительську церкву в Києві [5, с. 492]. Тому, вірогідно, справцею Київського 
воєводства після Мишки-Варковського став Владислав Збаразький, але намісником 
київського замку залишався Василь Рай. 
4. Архив Юго-Западной России, изданный временной комиссией для разбора древних актов. – К.: Типография Н. Т. Корчак-Новицкого, 1886. – Ч. 7. – Т. 1.
5. Оглоблин Н. К вопросу о начале Киевской академии // Киевская старина. – 1886. – № 3. – С. 482 – 494.
11. Торгівля на Україні. XIV – середина XVII ст. Волинь та Наддніпрянщина: Актові джерела. – К.: 
Наукова думка, 1990. – 374 с
Comments