Радвани

РАДВАНИ - шляхетський рід Сяноцької землі.

Джерела:
Ярослав Лисейко (Львів). Дрібні та середні шляхетські роди Сяноцької землі у першій половині XVI ст.

В першій половині XVІ ст. в ролі пред-
ставників роду в актах фігурують імена Івана та
Миколи Радванів.73 Уся їхня господарська діяль-
ність в цей період обертається довкола села Пру-
сєк, де Радвани володіли скромним урядом солти-
са.

73 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 15. С. 162, 735.
.
Comments