Радовицькі


І генерація

Дементій
Привилегия короля Владислава от 1444 г. даная Дементию Тирику-Русину на село Радовичи».

ІІ генерація

Петро Дементійович 
згадка про село датується 8 червня 1544 року в договорі Анастасії Радовицької з князем Федором Андрійовичем Сангушком про розмежування її помістя Радович від помістя кн. Федора – Турійська, Бобол і Обеніж. Село згадується під час ревізії володимирського замку в 1545 р. як власність вдови Настасії Кирилівни Радовицької, яка була зобов’язана утримувати 1 городню на цьому замку.
~ Анастасія Кириківна
Денис Дементійович
Згідно ревізії Володимирського замку 1545 року село належало Радовицькому Денису, який зобов'язаний був утримувати 1 городню в замку.
Анна Дементійовна

ІІІ генерація

Василь Денисович

~ Марина Порванецька 6 4 2
Богдан
Грицько

ІV генерація

Тихно Василійович
Іван Васильович
Олена
Ганна 
21 жовтня 1570 р. інша шляхтянка, Ганна Василева Ра-
довицька, продала пану Станіславу Граєвському свою
дідичну частину маєтку Радовичі (ціна в договорі через
незадовільний стан збереження невідома) [ Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вер-
надського НАН України. — Ф. ІІ. — Спр. 22217–22241. — 
Арк. 45–48 зв. .
Василь Васильович
Ганна Богдановна
~ Ілля Золотинський
Ілля Грицькович Радовицький
XLV. Документы на имение Радовичи 1519-1555 г.г.;
1. 1519 г., окт. 25. Запись Дениса Радовицкого боярину князя Андрея Сангушка-Мартыну Зайцу при выдаче первым сестры своей Анны замуж за второго;
2. 1548 г., февр. 3. Вызов к суду Василия Денисовича Радовицкого по иску боярыни княгини Сангушковой Федьки Зайцевой о невыдаче вена ее свекрови и об отчуждении заставою нескольких людей из имения Радович;
3. 1548 г., февр. 28. Постановление суда по второму иску;
4. 1555 г., мая 2. Новый вызов к суду Василия Радовицкого по тому же делу;
5. 1555 г., июня 22. Решение суда по тому же делу в пользу Радовицких;


Comments