Пузовські

ПУЗОВСЬКІ - земянський рід, землевласники Володимирського повіту.

І


Богуш Пузовський (1545)
По «Ревізії Володимирського замку», у 1545 році село Пузов належало місцевому шляхтичу Богдану Пузовському, який був зобов’язаний сплачувати грошовий збір на утримання Луцького замку. 
× NN
ЦДІАК України, ф. 28, оп. і, спр. 13, арк. 9-10.
6 6 -

ІІ

Тиміш Богушович Пузовський
ЦДІАК України, ф. 28, оп. і, спр. 26, арк. 198-201.
× NN 4 4 -
Семен Богушович Пузовський
1580 р. зем’яни Володимирського повіту Аврам, Богдан та Іван Богушовичі Пузовські позивалися зі своєю невісткою Марією Іванівною Підгороденською, яка «не захо­вавшися водле права и повинности своее хрестянское, скоро по забитью небожчика брата нашого Семена а мужа своего, и тела его небожчиковского не поховавши до земли, и права о голову мужа своего на вряде не доведши, за пана Касперского замуж пошедши»283
× Марія Іванівна Подгороденська. 3 2 1
ЦДІАК України, ф. 28, оп. і, спр. 13, арк. 65-65 зв.
283 АЮЗР.-Ч. VIII, т. III. -С.311 -315
Аврам Богушович Пузовський
1580 р. зем’яни Володимирського повіту Аврам, Богдан та Іван Богушовичі Пузовські позивалися зі своєю невісткою Марією Іванівною Підгороденською, яка «не захо­вавшися водле права и повинности своее хрестянское, скоро по забитью небожчика брата нашого Семена а мужа своего, и тела его небожчиковского не поховавши до земли, и права о голову мужа своего на вряде не доведши, за пана Касперского замуж пошедши»283
На 2 квітня 1608 р. в бору Пузовському за Бєліним полем була призначена копа с. Овлучим і околичних сіл за скаргою пані Магдаліни Аврамової Пузовської про порубку восьмирічної бортної сосни, вибраннямеду і спалення сосни. У цьому проступку вона обвинувачувала Вербських панів: паню Васильову, пана Семена Русальського, пана Мартина Андрузького і пана Павла Дахновича. На копу зібралося біля 150 копних суддів, з запрошенням згідно з копним правом обвинувачених і селян з належних обвинуваченим сіл Верба та Вохновичі. Обвинувачена пані та пани на суд не прибули, нікого за себе не прислали, селян своїх не надали. З цієї причини розгляд справи перенесли на другу копу, призначену на тому ж місці на 27 квітня. Обвинувачені і цю копу проігнорували таким же чином. Не з’явились вони і селян своїх не прислали і на третю копу, призначену на 4 травня [10, с. 62-68].
283 АЮЗР.-Ч. VIII, т. III. -С.311 -315
10. Иванишев Н. О Древнихъ сельскихъ общинахъ въ Югозападной Россіи.– Кіевъ. Въ типоргафіи Федорова и Мин., 1863. – 72 с.
Іван Богушович Пузовський
1580 р. зем’яни Володимирського повіту Аврам, Богдан та Іван Богушовичі Пузовські позивалися зі своєю невісткою Марією Іванівною Підгороденською, яка «не захо­вавшися водле права и повинности своее хрестянское, скоро по забитью небожчика брата нашого Семена а мужа своего, и тела его небожчиковского не поховавши до земли, и права о голову мужа своего на вряде не доведши, за пана Касперского замуж пошедши»283
283 АЮЗР.-Ч. VIII, т. III. -С.311 -315
Богдан Богушович Пузовський
1580 р. зем’яни Володимирського повіту Аврам, Богдан та Іван Богушовичі Пузовські позивалися зі своєю невісткою Марією Іванівною Підгороденською, яка «не захо­вавшися водле права и повинности своее хрестянское, скоро по забитью небожчика брата нашого Семена а мужа своего, и тела его небожчиковского не поховавши до земли, и права о голову мужа своего на вряде не доведши, за пана Касперского замуж пошедши»283
283 АЮЗР.-Ч. VIII, т. III. -С.311 -315
........ Богушович Пузовський


Карп Пузовський
1601 р. челядниця Карпа і Настасі Пузовських, Вася Кузьмиха служила разом зі своїми дорос-
лими дітьми  сином Миськом і двома дочками Христею і Гануською84. 
84 АЮЗР.  Ч. VIII.  Т. III.  С. 480484.
Анастасія Пузовська змовилася проти чоловіка Карпа Пузовського з рідним братом Василем Шабановичем у його ж маєтку, де чоловіка «на смерть забили, верцимаком мордували, а тіло небіжчика на сани поклали і з села вивезли, під Ворочином на дорозі кинули» [6, 478]. 
6. Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссией для разбора древних актов, учрежденной при Киевском, Подольском, Волынском генерал-губернаторе. Ч. 8. – Т. 3: Акты о брачном праве и семейном быте в Юго-Западной Руси в XVI–XVII вв. – К., 1909.
Comments