Пшонки

Механізмом відповідальності за ухилення від сплати побору на ланового жовніра було
накладення штрафу, який становив 100 злотих з лану. Згодом, у ході підготовки ланової виправи у
Сяноцькій землі у 1653 р. рекрутів не спорядило 10 шляхтичів, три містечка та один купець. Один із
шляхтичів – холмський хорунжий Адам Пшонка – пояснював це тим, що спорядив ланового
жовніра в іншому воєводстві, де також мав маєтності [10, s. 132–134]. 
10. Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z 
Archiwum t. zw. Bernardyńskiego we Lwowie, wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału krajowego / 
Antoni Prochaska. – Lwów, 1911. – T. XXІ. – 753 s. 
Comments