Прилуцькі

1579 р., червня 4. Луцьк. –
Впис у луцьку гродську книгу листа Григорія Івановича Прилуцького про продаж ним за 1500 кіп литовських грошей маєтків Прилука і Погребищ брацлавському воєводі і кременецькому старості кн. Янушові Збаразькому
(1579 р., травня 31. Кременець)
ЦДІАК України в Києві, ф. 25, оп. 1, спр. 19, арк. 439 зв. – 441. Оригінал ...

Крикун Микола, Піддубняк Олексій. Документи Брацлавського воєводства 1566-1606 років. – Львів: Простір М, 2008. С. 239.
Comments