Премиловські


Премиловські

ПРЕМИЛОВСЬКІ (Przemilowski) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Галицькій землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.Джерела:
– печатка Івана Премиловського 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 686; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 703; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 6 [9], 11).

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/premylovski/
Comments