Предзимирські

ПРЕДЗИМИРСЬКІ
ПРЕДЗИМІРСЬКІ h. Łuk (Przedrzymirski napięty vel Przedrzemirski, Przedżemirski) - rodzina czerwonoruska, z przydomkami Krukowicz i Tur. Stefan Przedrzymirski, dziedzic dóbr Przedrzymiechy in. Przedrzymichy w pow. żółkiewskim w 1590 roku. Dwóch Janów podpisało elekcję 1669 r. z ziemią przemyską. W XVIII wieku byli Przedrzymirscy już tylko szlachtą zagrodową, mieli swoje cząstki dziedziczne we wspomnianej wsi Przedrzymiechy, obok innych właścicieli (SGKP). Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji 1782 r. a w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Z nich: Paweł i Mikołaj Turowie, członkowie Stanów galicyjskich 1831-1838.
Genealogia
(osób: 29)
gen. Emil Przedrzymirski-Krukowicz
(1886-1957)
• ALEKSANDER Leon Paschalis Przedrzymirski-Tur (17 V 1865-1931), s. Mikołaja i Konstantyny Siedliskiej; ur. Maćkowice, zm. Pantalowice Górne, lat 65; ż. (10 IX 1910 Lwów) Karolina Lucyna Zofia Prek vel Borek-Prek h. Borck (ok. 1880-po 1919), c. Stefana i Zofii Cybulskiej; dzieci: Zofia.

• JANINA Natalia Przedrzymirska (ok. 1880-po 1903), c. Benedykta i Zofii Regulskiej; ur. Warszawa (MK Warszawa: Wsz. Św.); m. (1898 Warszawa) Aleksander Morozewicz (ok. 1870-po 1903), s. Franciszka i Józefy Berens; ślub w parafii Wsz. Św. (MK Warszawa: Wsz. Św.); dzieci: Roman Wojciech Morozewicz (ur. 1903 Warszawa).

Źródła: Bork. Sp. 339; SGKP t.9/138; Szl. Król.; Urus. t.15/12; Żern. t.2.Смуток Ігор., Смуток Леся. Родовий склад та господарсько-суспільне життя руської шляхти Перемишльської землі через призму історії шляхетського осідку (на прикладі с. Уличне).Ще одна шляхетська родина згадується серед уличнян, по-
чинаючи з 1660-х рр. до початку XVIII ст., – Предзимирські. У
1664 р. це були Ян і Стефан. Ян у 1670 р. позичив у Олександра Попеля 100 злотих, в тому ж році заставив третину маєтку в Улич-
ному і двох підданих Яцьку Попелю за 200 злотих. З останнього
запису дізнаємося про те, що Ян був сином Флоріана і Ядвіги
Предзимирських. У 1711 р. якийсь Стефан Предзимирський при-
сутній у справі між Бориславськими і Попелями. Пізніших згадок
про представників цього роду серед уличнянської шляхти немає
[IX, 736; II, 339–342; XX, 911–912].
II. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 123. – 1574 с.
IX. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 247. – 875 с.
XX. ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 480. – 1166 с.

Familia ta początek swej od Turów wywodzi z których Jan Tur syn Piotra, wnuk Witenesa Tura był dworzaninem Władysława Jagiełły. Bazyli Tur de Przedrzymichi miał za żonę Anastazją de Kopystno; z tych spłodzony syn Stefan Tur Przedrzymirski, połączony z Feuną córką Aleksandra Rola de Truskawiec Truskawieckiego, zostawił Jacka, który miał za żonę Helenę Sas de Siemiginów, z tej spłodzony Demetry ziemianin Ruski, w chorągwi Króla Zygmunta Augusta żołnierz zasłużony, pojął Zofią Rola Kłosowską z której został syn Michał Tur Przedrzymirski wojownik za Stefana Batorego, miał za żonę Annę Gryf Komornicką, zostawił Stefana, ten Stefan był vices-gerent ziemi Lwowskiej, miał syna Pawła chorążego w chorągwi Królewicza Władysława. Tenże Paweł podpisany na elekcji biskupa Ruskiego Andrzeja Żelib [str. 362] Łukasz, zostawił Adama Tura Przedrzymirskiego. Tego Adama syn Jan Tur z Teodozją Przedrzymirską zostawił Andrzeja, któremu Anna Paciekiewiczówna powiła czterech synów: 1. Jan, 2. Stefan, 3. Piotr, 4. Łukasz Turowie Przedrzymirscy. Tego Łukasza syn Mikołaj Tur Przedrzymirski, członek stanów Galicyjskich, były oficer wojsk Polskich, dziedzic dóbr w obwodzie Przemyślkim położonych. - Z dokumentów familijnych.

Опанаса Предримірського, давніщого „слуги“ Митрополита Петра Могили, а тепер сотника печерського, служать так само лучником, що вяже кола духовні з иншими верствами української нації. Який дух панує в тих колах, у тому „містечку печерському“, де сотникує вище згаданий Опанас Предримірський,
Comments