ПосеговськіКоптівщина

Вперше згадується від 1545 р. як маєтність землянина Тимка Посеговського. У 1569 р. згадується як маєтність Хведора Хомяка.
коротку після 1569 р. кар’єру Посохов -
ських. У середині XVI ст. їх представляв Іван, власник сіл
Коптівщина біля Овруча та Колцьке у південній частині повіту. 
У 70-х рр. XVI ст. обома цими маєтностями вже володів Юрій
Підбільський, а Посоховські надовго зникають із джерел. Найвіро-
гідніше Іван був їхнім останнім представником36. 
Comments