Покотили


Покотило
Деякі з поселень здовбицько-глинського комплексу Олізар Шилович 
пороздавав свого часу слугам, зокрема село Богдашів — боярину Покоти- 
лу, а Кунин — зем’янинові Олізару Трісці. Покотили згодом проміняли своє 
надбання Петру Олехновичу, а той 29 липня 1491 року продав його за 20 кіп 
широких грошів чеської лічби на вічність Марії Михайлівні"**. Але княгиня 
не втримала поселення. 10 червня 1496 року великий князь Олександр на­
дав маєтки Здовбиця і Глинськ Костянтину Острозьком/’, який ЗО вересня 
1497-го отримав ще один привілей. У ньому, крім дворів, були перераховані 
села, зокрема Богдашів і Кунин^®. 26 квітня 1498 року на клопотання кня­
зя монарх повернув йому Кунин, компенсувавши Трісці його втрату двома 
дворищами^'. Володар Острога поскаржився також, що глинська бояриня 
Покотилова без дозволу монарха проміняла його кухмістру, олітському й не- 
мойтському наміснику Петру Олехновичу, свій маєток Богдашово. Той же 
без дозволу продав його княгині Ровенській і 14 червня 1499 року отримав 
лист із наказом Марії Михайлівні забрати свої гроші й віддати придбаний 
маєток^^ Наприкінці 1507-го князь отримав він монарха підтвердження на 
маєтки Здовбиця, Глинськ та Богдашів”, остаточно закріпивши їх за собою.
“ AS. — Т. 1. - S. 93.
« LM. - Kn. Nr. 6. - P. 126.
“ A S .-T . l .- S . 113-114.
LM. - Kn. Nr. 6. - P. 175-176.
“ AS. — T. 1. — S. 145. Обірунтування дати див.: Ibid. — S. 165.
«AS.- Т . 3 .-S . 53.

Іван Покотило П'ятигорський під умовою військової служби отримав дворища біля Здолбиці та Рівного ЦДІАУЛ. Ф. 129, оп. 3, спр. 84, арк. 1-2; ф. 25, оп. 1, спр. 541, арк. 36, № 188..
Comments