Погожельські

 У грудні 1643 р. Миколай Потоцький отримав королівський дозвіл на 
поступку Ніжинського староства своєму синові Якубові, й цілий ряд ланових козаків 
звертаються за підтвердженням своїх прав до короля. 30 грудня Владислав IV під-
тверджує право володіння восьми волоками кожному Романові Погожельському, 
Мацеєві Жеребилу та Миколаєві Малаховському29.
Як і у випадку зі шляхетськими ленними володіннями, рицарські ланові наділи 
можна було відчужувати за умови виконання набувачем військової служби на ко-
ристь замку. Так, у березні 1645 р. ленні володільці волок на Крупичполі товариші 
місцевої козацької хоругви Олександр Кутиський, брати Мацей і Павло Жеребили 
та Роман Погожельський уступили свої лани (по 8 волок; брати Жеребили володіли 
ланом спільно) Миколаєві Своротовському (8 волок) та Бальцеру Каліцькому (16 
волок)30. 
29. AGAD. – Metryka koronna. – Sygn. 189. –. – K. 21v. – 24.
30. РГАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Д. 214. – Л. 331–332 зв.
Comments