Погорецькі

ПОГОРЕЦЬКІ - дрібношляхетський рід зі Львіської землі.
Джерело:
Смуток І. Дрібношляхетські роди Львівської землі на Перемишльщині у XVI – початку XVII ст.ПОГОРЕЦЬКІ (Pohoreccy) – земянський рід, у XVІ–XVІІI ст. землевласники у Львівській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том Х. – Dodatek. – S. 351.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240.

2. Щит розтято: в першій частині – на блакитному полі три срібні лілії в стовп, в другій частині – червоне поле (герб Кирдея).Джерела:
– Uruski S. Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. – Tom XIV. – S. 169.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/pogoretski/

Погорецькі у продовж XVI ст. зۥявляються в перемишльських актах виключно у статусі шлюбних партнерів котроїсь, або котрогось з представників дрібношляхетських родів Перемишльщини. Таким чином, Федько з Погорець одружився з Ганкою з Ортинич (1523)lii, Матвій Погорецький – з Марією Бачинською (1580)liii, Федько Погорецький Івашкович – з Марією Кульчицькою (1593)liv, Ілля Погорецький – з Анною Луцькою (1598)lv. Самостійно майнових операцій вони не провадять. Не має жодного акту застави, купівлі-продажу, дарування, де б однією зі сторін були Погорецькі. Вони не мали землеволодінь на Перемишльщині, отже, не існувало жодних передумов для їхньої міграції в цей регіон.
Такий стан речей зазнає змін на початку наступного століття. У 1608 р. Тимко Бачинський відступив Григорію Погорецькому Мацейовичу свою частку у с. Бачиніlvi. До кінця 1610-х років його регулярно згадують тогочасні документи в оточенні Бачинських та сусідньої шляхтиlvii. Сучасником Григорія був Прокіп Погорецький, одружений з Марухною Ритаровською (1615)lviii. Він на початку 1620-х років провадив фінансові справи з Марком Височанським, Базилієм Монастирським, Адамом Хлопецьким, шляхтичами Самбірського повітуlix. Їх результатом стало тимчасове отримання в якості застави дворища з корчмою у с . Турۥєlx. Однак, вказане село так і не стало осідком для Прокопа, й Погорецькі у наступні роки тут не зۥявляються.
lii ЦДІАУ у м. Львові. – Спр. 9. – С. 9, 391-392.
liii Там само. – Спр. 279. – С. 179-180; спр. 280. – С. 122.
liv Там само. – Спр. 58. – С. 504-505.
lv Там само. – Спр. 63. – С. 1366-1369.
lvi Там само. – Спр. 73. – С. 64-66.
lvii Там само. – Ф. 13. – Оп. 1. – Спр. 324. – С. 1273, 1346-1347; спр. 325. – С. 475-476; спр. 330. – С. 102, 123-124, 1047-1048, 1603-1604; спр. 331. – С. 209, 1089, 1090-1091.
lviii Там само. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 81. – С. 1020-1021, 1023-1024.
lix Там само. – Спр. 92. – С. 468-469, 1898-1899; спр. 95. – С. 258-260.
lx Там само. – Спр. 95. – С. 255-258.
Comments