Подолецькі

Селами Коропуж та Хишевичі в середині XVI ст. володів Андрій Подолецький 151. Володіння 
родини значно розширилися в кінці століття – головним чином, за рахунок власності Станіслава 
Подолецького152, який у 1580-1596 рр. займав уряд львівського стольника153.
151 AGAD. ASK. – Dz. I. – Sygn. 19. – K. 188v; AGZ. – T. X. – S. 55. – № 821. 152 За реєстром 1578 р. до маєтностей Станіслава належали Винники, Коропуж (разом з Кшиштофом 
Подолецьким), Підберізці, Селиська, Тучапи, Хишевичі,. Окремо власником Загірців був Вінцент Подолецький 
(Źródła dziejowe. – Warszawa, 1902. – T. XVIII. – Cz. I. – S. 63, 64, 68, 71). 153 Urzędnicy województwa ruskiego... – S. 379; AGZ. – T. X. – S. 163. – № 2525
Comments