Подміхальські

Подмихальські

ПОДМИХАЛЬСЬКІ (з Подмихаловичів, de Podmichalowicze) – земянський рід, у XV–XVI ст. землевласники у Галицькій землі.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді замкненого півкола над подвійною стрілою в стовп.Джерела:
– печатка Іванка (Занка) з Подмихаловичів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 656; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 138; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 4 [7], 41).
– печатка Романа з Подмихаловичів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 703; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1144; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 4 [7], 42).
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 91, 121, 165.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/podmyhalski/

Niewiadomo, kiedy przestała istnieć wspólnota rodowa między Berezowskimi a dziedzicami Podmichala. W każdym razie na zjeździe 1427 r. jawili się już od.dzielnie Zaan i Roma n jako właściciele tej posiadłości8. Zaan figuruje w źródłach pod bardziej pojętnem imieniem Janka-Iwanka4. Od r. 1447 zaczyna działać Budko z przydomkiem Paranej, dziedzic Dubrowlan, oraz Denisz, współwłaściciel Berezowa 5. Ostatni wydzierżawił 1459 r. dwa dwory w Podmichalu i Berezowie Fedo.rowi, przedkładając razem z nim przywilej na Berezów w r. 14696. Obok nich istniał jeszcze My k i ta z synami: Jackiem, Michałem, Iwanem i wnukiem Kosikiem 1462 r.7. Fedko zapisał Chocimce czyli Fennie z Krechowiec tytułem oprawy 50 
grzywien na Podmichalu 1470 r.8 Wciągu r. 1471 prowadził proces o zbiegłych Wo­
łochów z Podmichala czyli Zaberezowa lub Zabereżnicy 9. Jakiś Grzegorz pojął 1487 r. 
Martę z Roźniatowa i zapisał jej 100 grzywien na Podmichalu10. W tymże roku 
procesuje się o zbiegłą kobietę Miki ta Telesz, a w następnym nakłada starosta 
między An d r z e j a a Hr y c i a De n i s z k o wi c z a wadjum 60 grzywien11. Andrzej 
zapisał żonie Fedce 1492 r. sumę 53 grzywien18. W ciągu następnych lat przeszła 
część Podmichala do króla, jak świadczą zapiski lustratorów z r. 156518.
* Notaty, nr 138, 1144. Zaan figuruje w Notatach jako Jan z Michałowiec.
4 Agz. XII. 43, 65, 133, 697. * Ib. XII. 1735, 1736, 1971, 2741, 2839. « Ib. XII. 2927,
Źródła dziejowe XVIII/1 B. str. 35. 7 Agz. XII. 3045. » Ib. XII. 3466. • Ib. XII 3904, 4046.
10 Ib. XIX. 1107. 11 Ib. XIX. 1571, 1746. 11 Ib. XIX. 1233. »» Żereła, I. str. 92.
Comments