Подгорські, князі

Подгорські. 
1564 р. виходець із Московського царства князь Григорій Федорович Подгорський отримав від великого князя литовського у воло­сті Кременецького замку частину села Воронівці. Від назви поселення пі­шло прізвище Вороновецький, під яким він інколи фігурує в джерелах. Утративши з часом титул, наприкінці 1640-х років нащадки цього мігра­нта сиділи ще на невеличких частинах двох сіл у Кременецькому повіті11
Comments