Победзенські

ПОБЕДЗЕНСЬКІ - шляхетський рід Сяноцької землі.

Джерела:
Ярослав Лисейко (Львів). Дрібні та середні шляхетські роди Сяноцької землі у першій половині XVI ст.

Майнові стосунки роду Победзенських у першій половині XVІ ст. характеризувалася наданнями посесій у своїх маєтках зайшлій малоземельній шляхті. У 1520 р. появився якийсь Іван Тидновський як посідач Дудинців, де Победзенські, очевидно, надали йому посесію.33 Близь-
ко 1527 р. Станіслав Победзенський купив посесію в селі Виздові Адама Смолицького-Вздовсько-
го.34 Нарешті, близько 1538 р. Маргарита, вдова по Івану Победзенському, надав посесію у селі Андрушковці Альберту Раковському.35
Победзенські в першій половині XVI ст. з одного боку активно брали позики під заставу своїх
маєтностей, з другого ж боку, самі надавали позики як місцевим зем’янам, так і шляхті із сусідніх регіонів. Наприклад, у 1544 та у 1548 рр. Победзенські іменуються власниками Хмельника у Сандомирській землі, яким володіють на правах заставного майна.36
33 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 9.  С. 207-208.
34 Там само.  С. 539.
35 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 13.  С. 1223, 1239-1247.
36 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 15.  С. 325, 1031-1034.
37 ЦДІАЛ.

у
1504 р. Андрій Победенський, син померлого Станіслава, оскаржив у суді свого дядька, Климента
Победенського, який силоміць захопив і утримував маєток, спадкоємцем якого був Андрій.
Конфлікт вирішився через поділ маєтку між обома родичами, для розмежування судом було
призначено спеціальну комісію. При цьому двір, який Климент свого часу захопив силоміць,
залишився за ним, однак він був змушений заплатити Андрію 3 гроші для будівництва нового двору [1, № 3013, 3056].
1. Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej z Archiwum t.zw. Bernardyńskiego we
Lwowie, wydane staraniem Galicijskiego Wydziału krajowego. / A. Prochaska. – Lwów, 1894. – T. ХVI
Comments