Плетенецькі


Плетенецькі

ПЛЕТЕНЕЦЬКІ (з Плетеничів, de Pletenicze) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Львівській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.Джерела:
– герб Івашка з Плетеничів у судовій записці 1440 р. (Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XІV. – S. 5, n. 38).

2. На червоному полі срібний знак у вигляді довгого хреста з трьома напівраменами ліворуч в супроводі срібного півмісяця рогами вправо.Джерела:
– герб Єлисея Плетенецького на титульній сторінці київського лаврського видання «Анѳологіона» 1619 р. (Строев П. Обстоятельное описание старопечатных книг славянских и российских, хранящихся в библиотеке … Фёдора Андреевича Толстова. – n. 64; Строев П. Описание старопечатных книг славянских, находящихся в библиотеке … Ивана Никитича Царского. – n. 93; Родосский А. Описание старопечатных и церковно-славянских книг, хранящихся в библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии. – Выпуск I. – n. 63; Ундольский В. Очерк славяно-русской библиографии. – Выпуск І. – n. 229; Каратаев И. Описание славяно-русских книг. – Том І. – n. 248; Каратаев И. Хронологическая роспись славянских книг. – n. 207; Свенцицкий И. Каталог книг церковно-славянской печати. – n. 120; Титов Х. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні. – С. 18–26; Петров С., Бирюк Я., Золотарь Т. Славянские книги кирилловской печати. – n. 67; Максименко Ф. Кириличні стародруки українських друкарень. – n. 210; Каменева Т., Гусева А. Украинские книги кирилловской печати XVІ–XVIII вв. – Выпуск І. – С. 17–18, 66, 422, n. 28, илл. 795; Запаско Я. Мистецтво книги на Україні. – С. 117–118, 127, мал. 44; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 39–40, мал. 120; Логвин Г. З глибин. Гравюри українських стародруків ХVІ–XVIII ст. – С. 37, мал. 25.
– герб Єлисея Плетенецького на звороті титульної сторінки київського лаврського видання «Іѡанна Златоустаго … Бєсѣды на ДІ Посланїй Святѡгѡ Апостола Павла» 1623 р. (Строев П. Описание старопечатных книг славянских, находящихся в библиотеке … Ивана Никитича Царского. – n. 77; Родосский А. Описание старопечатных и церковно-славянских книг, хранящихся в библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии. – Выпуск I. – n. 76; Ундольский В. Очерк славяно-русской библиографии. – Выпуск І. – n. 258; Каратаев И. Описание славяно-русских книг. – Том І. – n. 284; Каратаев И. Хронологическая роспись славянских книг. – n. 238; Свенцицкий И. Каталог книг церковно-славянской печати. – n. 469; Титов Х. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні. – С. 52–85; Петров С., Бирюк Я., Золотарь Т. Славянские книги кирилловской печати. – n. 80; Горфункель А. Каталог книг кирилловской печати. – n. 57; Максименко Ф. Кириличні стародруки українських друкарень. – n. 215; Каменева Т., Гусева А. Украинские книги кирилловской печати XVІ–XVIII вв. – Выпуск І. – С. 19–20, 65, 394, n. 36, илл. 762; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 41–42, n. 138).
– герб Єлисея Плетенецького на звороті титульної сторінки київського лаврського видання «Іѡанна Златоустаго … Бєсѣды на ДІ Посланїй Святѡгѡ Апостола Павла» 1623 р. (Строев П. Описание старопечатных книг славянских, находящихся в библиотеке … Ивана Никитича Царского. – n. 77; Родосский А. Описание старопечатных и церковно-славянских книг, хранящихся в библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии. – Выпуск I. – n. 76; Ундольский В. Очерк славяно-русской библиографии. – Выпуск І. – n. 258; Каратаев И. Описание славяно-русских книг. – Том І. – n. 284; Каратаев И. Хронологическая роспись славянских книг. – n. 238; Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні. – С. 211, мал.; Свенцицкий И. Каталог книг церковно-славянской печати. – n. 469; Титов Х. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні. – С. 52–85, мал.; Петров С., Бирюк Я., Золотарь Т. Славянские книги кирилловской печати. – n. 80; Великий А. З літопису християнської України. – Том IV. – С. 189, мал.; Горфункель А. Каталог книг кирилловской печати. – n. 57; Максименко Ф. Кириличні стародруки українських друкарень. – n. 215; Каменева Т., Гусева А. Украинские книги кирилловской печати XVІ–XVIII вв. – Выпуск І. – С. 19–20, 65, 394, n. 36, илл. 763; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 41–42, n. 138; Лагодзький Я. Вшанування імен меценатів і благодійників. – С. 187–188, 198, мал.; Скарби Києво-Печерської Лаври. – С. 172, мал. 145).
– герб Єлисея Плетенецького на звороті титульної сторінки київського лаврського видання «Іѡанна Златоустаго … Бєсѣды на Дѣянїя Святыхъ Апостолъ» 1624 р. (Строев П. Описание старопечатных книг славянских, находящихся в библиотеке … Ивана Никитича Царского. – n. 78; Родосский А. Описание старопечатных и церковно-славянских книг, хранящихся в библиотеке Санкт-Петербургской духовной академии. – Выпуск I. – n. 80; Ундольский В. Очерк славяно-русской библиографии. – Выпуск І. – n. 270; Каратаев И. Описание славяно-русских книг. – Том І. – n. 289; Каратаев И. Хронологическая роспись славянских книг. – n. 240; Свенцицкий И. Каталог книг церковно-славянской печати. – n. 470; Тітов Ф. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні. – С. 85, 91–104; Петров С., Бирюк Я., Золотарь Т. Славянские книги кирилловской печати. – n. 85; Горфункель А. Каталог книг кирилловской печати. – n. 58–60; Максименко Ф. Кириличні стародруки українських друкарень. – n. 216; Каменева Т., Гусева А. Украинские книги кирилловской печати XVІ–XVIII вв. – Выпуск І. – С. 20, 65, 394, n. 37, илл. 763; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 42, n. 139; Українська графіка. – С. 116, мал. 236; Україна – козацька держава. – С. 936, мал.).
– герб Єлисея Плетенецького у київському лаврському виданні «Псалтирѧ» 1624 р. (Каратаев И. Описание славяно-русских книг. – Том І. – n. 290; Тітов Ф. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні. – С. 86–90; Kjellberg L. Catalogue des imprimes slavons. – n. 18; Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Книга перша. – С. 42–43, n. 141).
– герб Єлисея Плетенецького на філігранях Радомишльської папірні 1627 р. (Тромонин К. Изъяснение знаков. – n. 653, 701–702; Лихачёв Н. Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве. – С. 87, табл. 115, n. 778–780; Клепиков С. Филиграни и штемпели. – Илл. 8; Мацюк О. Папір та філіграні на українських землях. – С. 62, 242, 265, n. 633; Корені та парості: Український генеалогікон. – С. 406, мал.).герб Єлисея Плетенецького з «Бєсѣд Іѡанна Златоустаго» 1623 р.

Олег Однороженко
Comments