Підлісецькі

ПІДЛІСЕЦЬКІ - дрібношляхетський рід Жидачівщини та Перемишльського повіту.

Джерело:
Пашин С. C. Перемышльская шляхта второй половины XIV — начала XVI века. Историко- генеалогическое исследование. Тюмень 2001.Ігор Cмуток. Дрібношляхетські роди Жидачівського повіту на Перемишльщині у XVI – початку XVII ст.

Накануне введения польского права владельцем находившихся восточнее Раденичей сел Липники и Подлески являлся малопольский шляхтич Адам Шаловский. Осенью 1442 г. Липники и 1/5 Подлесков были проданы им за 500 гривен Альберту Жарновецкому. В 60-е годы большей частью Подлесков владели сыновья Адама: Ян, Миколай и Станислав Шаловские с Подлесков, или Подлесецкие. Фактически селом распоряжался Ян, поскольку его младшие братья проживали за пределами Перемышльской земли. Именно он в 1473 г. продал Подлески за 700 гривен Яну Фредро, вступив из-за этого в конфликт с братьями. Часть вырученных от продажи денег Ян тотчас ссудил Миколаю Стадницкому под залог Озомли и был ее держателем еще летом 1483 г. Последний раз упоминается в записке от 12 июня 1487 г. Из источников не ясно, имел ли он детей в браке с Доротой Балицкой (1474 г.).


ОДЛІСНИЦЬКІ (Podliesniccy) – земянський рід, у XVІ–XVІІI ст. землевласники у Львівській землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240.

Олег Однороженко


У першій половині XVI ст. одразу кілька Підлісецьких поріднилися з шляхтою зі Стрийського повіту Перемишльської землі. Це був Іван, одружений з Уляною, дочкою Нестора Підгородецького (1528 р.)5, Роман та Фенна Корчинська (1544 р.)6, Іван і Марухна, дочка Климка Корчинського (1559 р.)7, Іван Дашович і Марухна, дочка Петра Заплатинського (1559 р.)8, Ілля Смигурович і Фенна, дочка Іванка Корчинського Пушки (1559 р.)9, Івахно Дашович і Марухна, дочка Іванка Корчинського Пушки (1557 р.)10. Втім, наявність такої кількості шлюбів не спричинило до міграції Підлісецьких в родинні гнізда Корчинських, Підгородецьких і Заплатинських. Відомості про два такі шлюби дозволяють припустити думку про тимчасове замешкання подружжя в маєтку дружини. Наприклад, Фенна Корчинська, одружена з Романом Підлісецьким, продовжувала після заміжжя утримувати певні маєтності у Корчині, заставляючи їх іншим співвласникам Корчина11. А Івахно Підлісецький Дашович позивав у 1559 р. Стецька Корчинського Пушку з приводу викрадення з комори 3 мац жита12. Напевне, йдеться про комору в корчинських маєтностях, а не в Підлісках, інакше справа розглядалася б в Жидачівському гроді. Однак, ці вкрай непевні відомості не підкріплюються іншими додатковими фактами, які б однозначно вказували на перебування Підлісецьких та володіння ними земельною власністю на території Стрийського повіту.
5. ЦДІА України у м. Львові), ф. 14 (Перемишльський земський суд), оп. 1 Спр. 7, с. 748-749.
6Там само. Спр. 264, с. 474, 487; спр. 266, с. 184-185.
7Там само. Ф. 8 (Жидачівський земський суд), оп. 1, спр. 1, с. 384-385.
8Там само. С. 495-496.
9Там само. Ф. 14, оп. 1, спр. 271, с. 903-906.
10Там само. С. 51-52, 899-900.
Comments