Петрановські

ПЕТРАНОВСЬКІ - 
У 1563 році пустир на місці села Петрані був подарований польським королем Сигізмундом II Августом боярам Петрановським, нащадки яких у 1616 році довели свої права на поселення Петрані, що виникло тут.
Заснування села пов'язане з Гербертом, управляючим Барським старостатством. Він відомий тим, що побудував новий Барський кам'яний замок:
« При Герберте получили надание еще родоначаль ники Петрановских. Петрану Васку Ясковичам разрешено было заселить урочище Роменну: потомки их назывались Петрановскими, а село получило второе имя Петрановцев или Петраней »


М. Грушевський.

Перші Петранівці отримали право на володіння Роменою в середині XVI ст., наближено 1550 р. З цього можна зробити висновок про існування села раніше цієї письмової згадки. Петранівці спочатку не були шляхтичами. За старанність і вірну службу Барському Замку їх удостоїли шляхетства. їхній рід був нечисленним.Значні наділи в Петранях відійшли через родичання до інших прізвищ.
« Так с половини XVII века водворяются здесь Драгомерецкие, один из которых был женат на вдове Северина Петрановского, кроме него в XVII веке видим здесь волохов - Бацулы, Дыдыскулы, Моймессулы (румьны, молдаване) »
— М. Грушевський

І

Ясько
ІІ

1570 Васько, Петрун, Микита Петрановці
 (Wąsko, Petrun, Mykitha Petranowczi).

ІІІ

........


Стефан
~ Євдокія
IV

Петрановський Іван (? – 1607 – 1637 – ?) 
– з барської шляхти. Сотник чигиринський. 19 липня 1637 р. отримав універсал чигиринського старости Івана–Станіслава Яблоновського на маєтності.
Петрановський Ярема Стефанович (? – 1630 – 1672 – ?)
 – шляхтич, спадково володів с. Петрани Барського староства[64,с.102]. Спочатку був
на королівській службі, потім покозачився. В 1659 р. прийшов на службу
до гетьмана Виговського в Чигирин і виконував дипломатичні доручення. Потім підтримував Юрія Хмельницького, Павла Тетерю. Тоді ж Яремі
Петрановському було надане село Яреськи. Лисянський полковник
(1664)[65,с.185]. У січні 1666 р. згадується як ротмістр надвірної корогви
гетьмана Петра Дорошенка[66,с.28 ]. 2 жовтня 1670 р. разом з Тарасенком
отримав інструкції з козацької ради і 2 грудня цього року вони прибули
на сейм до Варшави[50,с.11]. 1671 р. був з трьома старшинами направле-
ний послом до короля. По дорозі поляки вбили трьох послів, а він «ледве
відступив оборонною рукою з Ямполя»[67,с.86]. В останні роки геть-
манства Дорошенка став чигиринським полковником[52,с.738;68,с.604].
Поминальник його роду в Межигірському монастирі: Стефан, Євдокія,
Дем’ян, Ієремія[69,арк.41зв.].
Д.: N Антонівна Жданович, донька полковника київського.
50. Мицик Ю. Із невідомих листів викладачів і студентів Києво–Могилянської
академії останньої третини ХVII ст. // Наукові записки Національного універси-
тету «Києво–Могилянська академія». Історичні науки. – Т. 18. – К., 2000.
52. Акты ЮЗР. – Спб., 1878. – Т. ІХ. – 987+24 с.
раці Українського історико–філологічного товариства в Празі. – 1939. – Т. ІІ.
64. Липинський В. Україна на переломi. 1657–1659. Замiтки до iсторiї укра-
їнського державного будiвництва в ХVII–iм столiттi. – Фiладельфiя, 1991. – 345
с.
65. Липинський В. Участь шляхти у Великому українському повстанні під про-
водом гетьмана Б.Хмельницького. – Твори, Т. 2. – Філадельфія, 1980. – 637 с.
66. Реестр козацких дел в польской метрике в Санкт Петербурге при 3–м
департаменте Сената в листах с надписью «Kozackie» / Оттиск из журнала Чтение
Общества истории и древностей Российских при Московском университете. – М.,
1861. – Кн. 1 – 3. – 38 с.
67. Мицик Ю. А. Джерела з польських архівосховищ до історії України другої
половини ХVII ст. // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Вип.
1.– К., 1992.
68. Акты ЮЗР. – Спб., 1882. – Т. ХІІ. – 874 с.
69. ІР НБУ. – Ф. Лебедєв, КДА. – Л 605.
Данило Стефанович
Василь Стефанович

V

Стефан Яремович


VI

Яков Стефанович

Білаш Іван (? – 1619 – 1678 – ?) – сотник чигиринський (1649). В 
реєстрі 1649 р. названий Білий Іван[1,с.27]. Одружений з вдовою Федора 
Петрановського, усиновив її сина Кирила. Сотник чигиринський (близько 
1675 – 1676). Разом з сімєю перейшов до Лубенського полку (Чигрин 
Дубраву)


Під Час народно-визвольної війни 1648-1654 рр. Петранівські стали на бік козаків. Ярема Петранівський дослужився до чину полковника в польськом у Корінному війську. Потім з братами Данилом, Василем, Іваном служив у гетьмана Тетери. Один із братів потрапив у полон до татар. Гетьман Тетера в 1663 році поклопотав про його звільнення. Ярема Петранівський стає прибічником гетьмана Петра Дорошенка. Двічі від його імені (1669-1670 рр.) їздив у Варшаву. Коли Дорошенко вів переговори з польським королем, Ярема був заложником (1672 р.) у турецького султана. Коли П. Дорошенко почав втрачати міць, Ярема зрадин його і почав співпрацювати з Москвою, куди передавав різні повідомлення про Дорошенка. В цей час його називали бувшим полковником чигиринським, подальша доля невідома. Його внук в XVII ст. став управляючим генерального обозного Кочубея в Бахмачі.
 • Петрановський Яків — уродженець Куріньки, випускник Києво-Могилянської академії. Працював у Київській духовній консисторії.


Петрановские-Белаши


Петрановский-Белаш Григорий Лукич, сын поручика.
Внесены в родословную книгу: часть 2, литера Б, стр. 431, в рассмотрении Герольдии не было.
Дело по архиву № 424.

Источник:
Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу Полтавской губернии. Полтава, 1898. Стр. 534

Петрановский-Белаш Александр Ильич, сын коллежского секретаря.
Внесены в родословную книгу: часть 2, литера Д, стр. 919. Указ Герольдии об утверждении в дворянстве от 8 января 1852 г. № 124.

Дело по архиву № 442.

Источник:

Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу Полтавской губернии. Полтава, 1898. Стр. 538

Петрановский-Белаш Андрей Васильевич, майор,
жена его Луиза Егоровна,
сын их Иван.
Ивана Андреевича сыновья:
Андрей,
Петр,
Григорий.
Внесены в родословную книгу: часть 2, литера Л, стр. 565. Указ Герольдии об утверждении в дворянстве от 20 апреля 1865 г. № 1421.
Дело по архиву № 530.

Источник:
Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу Полтавской губернии. Полтава, 1898. Стр. 558
Петроновский-Белаш Григорий Иванович

Фото.jpg
 • Даты жизни: 20.11.1887-13.11.1919
 • Биография:

Из потомственных дворян Полтавской губ. Образование получил во 2-м Московском кадетском корпусе. Окончил 1-е военное Павловское училище. Выпущен в лейб-гвардии С-Петербургский полк. Подпоручик (пр. 24.03.1906). Поручик (пр. 04.1910). Окончил Николаевскую военную академию (1913; по 2-му разряду; в Списке ГШ 1914 не значится). Участник мировой войны. Капитан (пр. 25.03.1914; ст. 24.03.1914). Причислен к ген. штабу (1914). Ст. адъютант штаба 17-й пехотной дивизии (с 14.12.1915; на 03.01.1917 в должности). На 03.01.1917 ст. в чине Капитана установлено с 24.03.1913. Ст. адъютант штаба 19-го армейского корпуса (1917). Назначен и.д. штаб-офицера для поручений при штабе того же корпуса (19.04.1917). И.д. нач. штаба 2-й Чехословацкой стр. дивизии (с 20.09.1917). Участник Белого движения на востоке России. Назначен на службу в штаб Оренбургского ВО (25.08.1918). Нач. штаба Орского фронта (1918). Ст. ад-т опер. отдела штаба Оренбургского ВО (до 13.10.1918). Подполковник (пр. 15.08.1917; ст. 15.08.1917; на 1918). Назначен нач. штаба отдела Оренбургского казачьего корпуса с оставлением по ГШ (УВП №293. 10.10.1918). Полковник (за отл. в боях с большевиками – Указ Верховного правителя №334 22.10.1918). Зачислен по Оренбургскому казачьему войску (УВП №334. 22.10.1918). Назначен вр. и.д. нач. опер. отделения управления генерал-кварт. штаба Юго-Западной армии (Приказ войскам ЮЗА №54. 07.11.1918; с 07.11.1918 – прил. кПриказу по штабу ЮЗА №14 08.12.1018). Генерал-кварт. ЮЗА, затем Отдельной Оренбургской армии (с 12.1918). Редактор газеты "Вестник штаба Отдельной Оренбургской армии" (до 21.02.1919). И.д. генерал-кв-ра штаба Отдельной Оренбургской армии (ПВПиВГК 17.03.1919). Вр. и.д. командующего Сев. группой войск Сибирской армии (1919). Генерал-майор (21.09.1919). Умер от тифа при эвакуации Омска.

 • Чины:
на 1 января 1909г. - лейб-гвардии Санкт-Петербургский Короля Фридриха Вильгельма III полк, подпоручик
 • Награды:
Св. Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 23.04.1915)
Св. Анны 4-й ст. с надписью "За храбрость" (02.01.1916)
Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом (02.01.1916)
Св. Анны 2-й ст. с мечами
представлен на замену ГО кСв. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом иСв. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом
Пожалование старшинства в чине Капитана с 24.03.1912 (13.08.1917).
 • Дополнительная информация:
-Поиск ФИО по «Картотеке Бюро по учету потерь на фронтах Первой мировой войны 1914–1918 гг.» в РГВИА
-Ссылки на данную персону с других страниц сайта "Офицеры РИА"
 • Источники:
(информация с сайта www.grwar.ru)
 1. Е.В. Волков, Н.Д. Егоров, И.В. Купцов Белые генералы Восточного фронта Гражданской войны. М. Русский путь, 2003
 2. Список Генерального штаба. Исправлен на 01.01.1916. Петроград, 1916
 3. Список Генерального штаба. Исправлен на 03.01.1917. Петроград, 1917
 4. Список Генерального штаба. Исправлен по 01.03.1918./Ганин А.В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917-1922 гг. М., 2010.
 5. Ганин А.В., Семенов В.Г. Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска 1891-1945. М. 2007
 6. Информацию предоставил Павел Резниченко
 7. Русский Инвалид, №197, 1917. Информацию предоставил Павел Резниченко
Comments