Павловські

Данило Павловський (зг. «перед 1642»): з одного боку, є 
свідчення 16 3 0 -16 3 3 років про охрещ ення дочок володимирського 
ґродського писаря Андрія Павловського в Острозькому костелі133а з другого — сам Данило, майбутній єзуїт, син Петра, Шимона чи 
Степана Павловських, згадуваних наприкінці 1620-х — на почат­
ку 1630-х років134, згідно з його офіційною біографією, походив з 
православної родини і прийняв католицький обряд, навчаючись 
в Острозькій колегії135;
133 Miesięcznik Heraldyczny. Lwów, 1938. R. XVII, nr 7-8. S. 127
134 Петро, адвокат у 1627 і 1635 роках (ЦДІАУК. Ф. 28, оп. і, спр. 6і. 
АРК- 395 зв.; Ф. її, оп. і, спр. 2. Арк. 244); Шимон, возний 1628 року (Ф. 28, 
оп. і, спр. 62. Арк. 409 зв.); Степан, державця 1629 року від Адама Санґушка 
с. Верхи у Володимирському пов. (Баранович О. Залюднення України. С. 79).
135 Encyklopedia wiedzy о Jezuitach. S. 495
Comments