Пашковські

Саме так в офіційних біографіях майбутніх єзуїтів позначе­ не місце народження Станіслава Карницького, Станіслава Нецішевича, Олександра Пашковського, Якуба Смогоржевського, Павла Улановського і Петра Ястрембського. Для трьох з-поміж згаданих осіб не вдалося знайти волинських паралелей (це Карницький, Нецішевич і Смогоржевський), натомість решта вочевидь мала якісь місцеві пов’язання. Наприклад, переконливо густі згадки знаходи­мо про волинське закорінення мазовецької шляхти Пашковських, причому відразу в двох повітах — Володимирському та Кременець­
кому.  У Володимирському пов. як власники с. Кучкорівець згадуються Ян (1618 рік) і с. Качин (1629 рік) Адам Пашковські, а в Кременецькому пов. — 
як власник м-ка Теслугів (1624 рік) Юзеф Пашковський: Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної канцелярії. С. 587 (№ 57) (1618 рік); Кременецький земський суд. Вип. 3. С. 253 (1624 рік); Баранович О. Залюднення України. С. 88 (1629 рік).


Акт покупки Андреем Пашковским части с.Забродье в Луцком городском суде от 12.01.1695г., ссылка о наличии копии от 1720г. в Житомирском суде. 2). В 1728г., суд обязал Андрея и его сына Федора Пашковских вернуть хозяевам крестьян, убежавших от последних из с.Городище в их с.Таргановку. 3). В Луцке, от 20 генваря 1752г., "по силе дарственной записи его покойного отца Андрея, Федор овладел частью с Осова. Андрей, вероятно и умер накануне - в конце 1751 или январе 1752г.г. Место проживания Андрея (по непроверенным данным) все то же Забродье. 4). Упоминается купля 7 июня 1774г. ещё одной части Забродье писарем городским Киевским Федором Федоровичем (Теодором Теодоровичем) Пашковским у родственников, сыновей чашника Смоленского Федора Яновича Пашковского, внуков Яна и Марианны (из Янишевских) Пашковских. . А чашнике Смоленском Федоре или его отце Яне, где указывается, кто родители Яна. Ян является братом Анджея (хорунжего панцирной хоругви, депутата на сеймы от хоругви).
Comments