Пашкевич

Пашкевичі


Джерела:
Кривошея В.В. До причин Національно-визвольної  війни середини ХVII ст.// Ґілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2009. – Вип. 23. – 464 с.

1612 р. староста корсунський і черкаський Ян Данилович подав 
скаргу на підстаросту черкаського Богуша Пашкевича, що він з своїми 
людьми наїхав на грунт Медведівку і спалили міст на річці [20,10 зв.]. 
Федір Пашкевич – шляхтич, володів уходами на Ворсклі (1631), 1636 р. 
маніфестація від Пашкевича на Мартина Олтьшевського власника добр 
м-ка Острова про наслання на бровар і забрання речей (Корсунське ста-
роство) [20,98 зв.]. 1636 р. Микола Бенимський позивав в с. Потаповичі 
в добрах Немиричів про наслання на грунти і село Острів і захоплення 
скирти сіна [20,103]. 1645 р. державця сахнівський Федір Пашкевич, на 
нього скаржився Іван Корженцовський про наслання підданих на його 
дім і побиття його [20,361зв.]. 1646 р. жид корсунський, державця осетрів-
ський позивав Федора Пашкевича про оплату боргу за оренду містечок 
Биркаївки, Осетровки і Таганчі [20,225 зв.]. Того ж року позов від Федора 
Пашкевича в м. Корсуні і м. Осетрові до орендарів корсунських і острів-
ських, а також до дідизних володінь Івана Корченевського с. Островки 
про неначе напад на його маєтність [20,85]. Тоді ж маніфестація Федора 
Пашкевича на орендаря осетрівського про наїзд на замок протестанта в 
м. Осетровці з дозволу підстарости корсунського Булонського і з того 
замку вигнанні, віднятті трьох домів і 3 плаців там [20,85]. 1646 р. мані-
фестація від орендаря корсунського жида на Пашкевича, який за оренду 
Осетрівців чи Шахновської належного боргу не віддав [20,227]. Війт 
переяславський (? – 1658 – ?). В реєстрі 1649 р. в Переяславі козаки 
Іван та Юсько Пашковичі. Останній – сотник переяславський (1661), 
посланець Сомка до царя у квітні 1661 р. Семен Пашкевич був сотником 
чигринодубравським (? – 1689.02. – 1690.01 – ?).
20. ІР НБУ. – Ф. І. – № 4104.

Comments