Паци

PACOWIE


Pac Dowkszewicz
A1. Jerzy Pacewicz (†1505); marszałek królewski i namiestnik kowieński ok. 1480, woj. kijowski ok. 1486, namiestnik połocki 1496-1501, dzierżawca merecki; ×1 NN; ×2 [1491/1492] Fiedora (Zofia) Rohatyńska (†VII/VIII.1512) [ojciec: Iwan Rohatyński]; (1°-v. Iwan, ks. kobryński; 3°-v. Mikołaj Radziwiłłowicz, woj. wileński i kanclerz wielki litewski)
B1. Mikołaj (†ok. 1550); łowczy hospodarski, namiestnik ożski i perełomski ok. 1509, podkomorzy litewski 1527, woj. podlaski ok. 1544; × [p. 1526] Aleksandra ks. Holszańska (†po 1551 (p. 1554?))
C1. Mikołaj (†1585); dziekan wileński 1549/1550, sekretarz królewski p. 1555, bp kijowski 1555-1582, kaszt. smoleński 1583
D1. Jerzy (†po 1607)
D2. Samuel (†po 1598)
C2. Stanisław (†1588); podstoli litewski 1552, woj. witebski 1566, st. trabski, suraski, wieliski; × [p. 1565] Krystyna Chodkiewicz (†po 1588)
C3. Dominik (†1579); podkomorzy brzeski p. 1569, kaszt. smoleński 1571; × [po 1550] Hanna Łozczanka
D1. Jan (†1610); cześnik litewski 1580, ciwun wileński 1589, woj. miński 1600, dzierżawca kamieniecki, dawgieliski; ×1 [podobno] Krystyna Naruszewicz; ×2 [p. 1593] Zofia Anna ks. Wiśniowiecka (*1569 †1619); (2°-v. Krzysztof Wacław Szemet, st. rosieński)
E1. Aleksander (†po 1634); × Zofia ks. Hołowczyńska
F1. Konstanty Władysław (†1686); chorąży nadworny litewski 1658, st. wasilkowski; × Aleksandra Lisowska (†po 1689); po nim POTOMSTWO
E2. Jan Kazimierz (†1653); pisarz wielki litewski 1639; ×1 [p. 1632] Helena Stetkiewiczówna (†po 1634); ×2 Anna Wołłowicz (†1669)
E3. Paweł; × [p. 1629] Halszka Chrynicka
E4. Anna; ×1 Mikołaj Bogusław Zenowicz, kaszt. połocki; ×2 Krzysztof Kryszpin Kirszensztein, ciwun pojurski
D2. Mikołaj (†1595); podkomorzy brzeski 1579; × [ok. 1585] Zofia (Agata) Sapieha (†ok. 1630); (1°-v. Adam Hajko, koniuszy grodzieński)
E1. Stefan (*1587 †1640); sekretarz królewski 1611, pisarz wielki litewski 1615, referendarz wielki litewski 1626, podskarbi nadworny litewski 1630, podskarbi wielki litewski 1630, podkanclerzy litewski 1635, st. brzeski, preński, kurszański, wilkowyski, rakanciski, birsztański, ławaryski, hiperbolański; × Anna Marcybella Rudominianka Dusiatska (†ok. 1643)
F1. Stanisław (†1643); dworzanin królewski, st. preński
F2. Krzysztof Zygmunt (*1621 †1684); chorąży wielki litewski 1646, podkanclerzy litewski 1656, kanclerz wielki litewski 1658, st. kowieński, piński, wiłkowyski, ostryński, wisztynicki, tryński, wilkijski, kozienicki, szadowski, ekonom grodzieński i olicki; × [1653/1654] Klara Izabela Eugenia hr. de Mailly Lascaris (†1685)
F3. Mikołaj Stefan (†1684); dworzanin królewski p. 1643, woj. trocki 1651, kaszt. wileński 1670-1670/1671, st. krzyczewski, rakanciski, ławaryski, ołuczycki, skerstymoński, bp wileński 1671; × [p. 1651; rozwiedzeni 1669] Teodora Tryznianka (†po 1694)
F4. Zofia (*1618 †14.XI.1665); × [Wilno 31.VIII.1636] Jan Kazimierz hr. Chodkiewicz, kaszt. wileński (*ok. 1616 †Królewiec 13.VI.1660)
F5. Anna (†1652); × [1644] Fryderyk Sapieha, woj. mścisławski (†1650)
E2. Samuel (*1590 †1627); rotmistrz królewski ok. 1621, pułkownik potem regimentarz, chorąży wielki litewski 1623, leśniczy jurborski; × [p. 1622] Petronela Tryznianka (†po 1633)
F1. Jan Samuel (†1654); dworzanin królewski p. 1639, podstoli litewski 1654, wójt mohylowski 1652; ×1 [zapewne 1641] Krystyna Konstancja Sapieha (†p. 1650); ×2 Zofia Isajkowska (†po 1658)
F2. Dominik Kazimierz (†1665/1666); dworzanin pokojowy królewski, st. lubonicki
F3. Anna; × Marcjan Wołłowicz, pisarz ziemski wileński
F4. Hilaria; × Jan Zienowicz, marszałek oszmiański
E3. Teofil (†po 1609); w wojsku cudzoziemskim
E4. Deodat (Bohdan); w wojsku cudzoziemskim
E5. Ewa; × Aleksander Gosiewski, woj. smoleński
E6. Anna; × Krzysztof Kiełczewski, st. stokliski
C4. Paweł (†1595); kaszt. witebski 1566, woj. mścisławski 1578, kaszt. wileński 1593, st. wiłkomierski, mścisławski, dorsuniski, radomelski, dzieśneński; ×1 [p. 1570] Raina Wołłowicz (†p. 1585); ×2 [1585] Hanna Chodkiewicz (†po 1595); (2°-v. Paweł Sapieha, kaszt. kijowski)
D1. Mikołaj (*1570 †1624); kanonik wileński 1596, bp żmudzki 1609
D2. Piotr (†1642); chorąży nadworny litewski 1613, podskarbi nadworny litewski 1635, woj. trocki 1640, st. mścisławski, radomelski, dawgieliski; ×1 [p. 1607] Jadwiga Zawiszanka; ×2 [p. 1615] Elżbieta (Halszka) Szemet (†1652)
E1. Jan (z pierwszego; †zapewne 1650); kanonik wileński p. 1630, sekretarz królewski i proboszcz słonimski, bp wendeński 1645
E2. Krzysztof (z drugiego; †1633); dworzanin królewski
E3. Wacław (z drugiego; †młodo); dworzanin cesarza Ferdynanda
E4. Feliks Jan (z drugiego; †po 1699); dworzanin królewski 1639, cześnik litewski 1643, stolnik litewski 1645, podkomorzywielki litewski 1646-1698, st. brasławski, rakiborski, dawgieliski, dziśnieński, kuryłowski; ×1 [1651] Anna Konstancja Zawiszanka (†1652); ×2 [1653] Elżbieta Schmelling (†1655); ×3 Anna Joanna Siberg zu Wischling (†1692)
E5. Hieronim Dominik (z drugiego; †ok. 1662); × [p. 1658] Anna Woynianka (†po 1669)
F1. Piotr Michał (†1696); chorąży brasławski p. 1675, marszałek brasławski 1678, st. żmudzki 1684, st. dawgieliski, błudeński; ×1 [1677] Tekla Konstancja Wołłowicz (†1691); ×2 [1692] Marianna Tekla Naruszewicz (†po 1725)
F2. Jan Kazimierz (†1696/1697); marszałek brasławski 1684, chorąży nadworny litewski 1687, st. uświacki; × [p. 1686] Ludwika Teresa ks. Szujska (†1701)
G1. Anna; × Wincenty Piotr Wołłowicz, referendarz litewski, potem jezuita
G2. Józef (†1765); kaszt. żmudzki 1748, st. chwejdański, ziołowski, szyrwincki; ×1 [p. 1725] Helena Białłozorówna (†ok. 1726); ×2 [1727] Babina Wołłowicz (†po 1761)
H1. Ignacy (†1765); generał major 1756, generał inspektor 1760, podstoli litewski 1760, st. chwejdański
H2. Michał Jan (†1778); generał major ok. 1761, generał lejtnant, st. ziołowski
G3. Piotr (†1756); st. wilejski i piński; ×1 [ok. 1712] Aniela Zemlanka (†ok. 1725); ×2 [ok. 1726] Eufrozyna ks. Ogińska(†ok. 1765)
H1. Józef (*1736 †1797); generał major 1757, generał adiutant buławy wielki litewski ok. 1758, st. wilejski
H2. Benedykta; × Michał Butler, st. preński
H3. Elżbieta; × Piotr Ożarowski, hetman wielki koronny
F3. Kazimierz Michał (†1719); kawaler maltański, komandor poznański 1685, stwołowicki 1688, pisarz wielki litewski zapewne 1683-1710, marszałek nadworny litewski 1708-1709 (z nominacji Stanisława Leszczyńskiego), st. szyrwincki, mejszagolski
F4. Katarzyna; × Roman Danilewicz, podkomorzy oszmiański
F5. Anna; × Trojan Józef Pakosz, sędzia ziemski połocki
E6. Bonifacy Teofil (z drugiego; †1678); ciwun trocki ok. 1657, pułkownik królewski 1665, strażnik litewski 1669, oboźny litewski 1676, st. botocki, ryski; ×1 [zapewne p. 1643] Katarzyna Frąckiewiczówna Radzimińska (†p. 1665); ×2 [1669] Elżbieta (Halszka) ks. Massalska(†po 1684); (2°-v. Kazimierz Władysław Bielecki, wojski parnawski; 3°-v. Stefan Kazimierz Stankiewicz, ciwun berżański)
F1. Jan Krzysztof (z pierwszego; †1702); pułkownik królewski p. 1683, marszałek wiłkomierski ok. 1690, podkomorzy wielki litewski 1698, st. botocki; × [ok. 1680] Teresa ks. Podbereska (†1720)
F2. Anna Klara (z pierwszego); ×1 Wojciech Ważyński, ciwun Małych Dyrwian; ×2 Florian Adam Eperyaszy, wojski żmudzki
F3. Elżbieta (Halszka) (z pierwszego); × Adam Chreptowicz, stolnik nowogrodzki
E7. Michał Kazimierz (z drugiego; †1682); pułkownik królewski p. 1660, cześnik litewski 1659, oboźny litewski 1659, regimentarz generalny wojsk litewskich 1659, 1663, woj. smoleński i hetman polny litewski 1663, kaszt. wileński i hetman wielki litewski 1667, woj. wileński 1669, st. chwejdański, tryski, dyneburski, lipnicki, gieranoński, merecki, wieloński, bejsagolski, uświacki
E8. Kazimierz (z drugiego; †1695); proboszcz słonimski 1643, sekretarz królewski 1650, proboszcz białostocki 1654, proboszcz wileński i gieranoński, bp smoleński 1662, bp żmudzki 1666
E9. Anna (z drugiego); ×1 Karol Piotr Dołmat Isajkowski, łowczy litewski; ×2 Teodor Lacki, marszałek nadworny litewski
D3. Zofia; × Olbracht Rakowski, kaszt. wiski
D4. Barbara; ×1 Cherubin Dybowski; ×2 [p. 1608] Józef Tyszkiewicz Łohojski
C5. Jadwiga; ×1 Mikołaj Syrewicz, ciwun użwent.; ×2 Wojciech Szemiot, ciwun dyrwiański
C6. Aleksandra; × Rasmus Dowgird
C7. Fiedora; × Mikołaj Dogiel Cyryna

Indeks

Źródło: http://www.bg.us.edu.pl/mariusz/genealogia/index.html. Ponieważ z nieznanych mi przyczyn strona jest czasowo niedostępna, zamieszczam kopię uzyskaną z serwisu Google.
Comments