Ортинські

ОРТИНСЬКІ (Гортинські, de Ortynice, de Hortynycze, Ortyńscy, Hortyńscy) h. Сас – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській землі. Перша згадка початок XVІ ст. Мали 8 придомків. 
9 вересня 1388 року Владислав Ягайло дарував шляхетному Якубові 4 дворища в селі Гортиничі . Його нащадками, мабудь, були брати Олехно, Матвій, Климко, сини Яцька Патрикія, які у 1503 р. провадили суддовий процес з якоюсь удею з Ортинич .


Джерела:
Смуток І. Перші документальні згадки про перемишльські роди гербу Сас (XIV-XVII ст.).


2. Геральдика та сфрагистика.

1. На блакитному полі срібний хрест над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори.Джерела:
– печатка Машка з Ортиничів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 687; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 747).
– печатка Дмитра з Ортиничів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 704; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1164).

2. На блакитному полі золота шестипроменева зірка над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори.Джерела:
– печатка Івана Гортинського 1565 р. (MNK, Rkps 525, Plik 251; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 114).

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).Джерела:
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХІ.
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 121–122.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/ortynski/
Comments