Орли


Учень, що згодом прийняв свячення в Товаристві Ісуса один білорус (Лев Орел140). 140 В енциклопедії Товариства Ісуса він значиться як виходець з Мазовії (Encyklopedia wiedzy о Jezuitach. S. 479), однак за уточненими даними Тетяни Шевченко — «Roxolanus ех Alba Russia» (Шевченко Т. Єзуїтське шкільництво.
С. 247). Орли служили кня­зям Острозьким  — з 1572 року144, 144 Єжи («Юрей») Орел, співвласник с. Селець Луцького повіту, у 1572 році звинувачував дідичів села, Короваїв-Селецьких, у вбивстві брата (Там 
само. Спр. 13, арк. 439 зв.), а на ще одного Орла — N. Orlica (нащадка цього Юрія?) — натрапляємо під 1622 роком в актах Острозького фарного костелу.
Comments