Олізаровські

Olizarowski herbu Jastrzębiec na Wołyniu. N. mąż rycerski, którego synowie, Szymon i Gabriel Olizarowscy 1688.

Федір Олехно Федорович Олізаровський
~ Білостоцька N Ванківна 5 5 -Левко Олехнович Олізаровський
в описі Луцького замкувід 1545р. ми читаємо: «Селом Любитовом володіє Ванко Бєлостоцький: воно дано його предку за князя Семена, старости Луцького».
Цей Ванко Бєлостоцький був королівським дворянином, але маєток був не його, а його дружини. Про це свідчить такий доказ:
«26 апреля 1564 г. он присутствовал при том, как земяне господарские Олехно Олизаровский, Михаил Дрозденский, Лев Шпарский, Иван Селецкий и Фёдор Баевский спрашивали своеготестя Ванка Белостоцкого: правда ли будто его жена, а их теща, умирая, оставила завещание, по которому она устранила своих дочерей от наследства ее имением с.Любитовом».
Маєток дістався сину Ванки Бєлостоцького – Михайлу. «В 1570 г. 16 марта земянин Михаил Ванкович Белостоцкий выдал запись о разделе имения с. Любитова и приселка Волицымежду его сыновями и затями».
В тому ж році, маєток с. Любитова був тимчасово поділений між зятями і чоловіками сестер Михайла Ванковича Бєлостоцького. Про це свідчить такий документ:
«26 апреля 1570 г. возный донес в Луцкий суд, что в его присутствии земяне Иван Селецкий, Михаил Дрозденский, Иван Клюский, Олехно Олизаровский и Настасья Вегериновая, зятья Михайла Ванковича и мужня его сестер временно разделили между собой земли из общего имения с. Любитова с обязательством приступить через год к вечному разделу того же имения».
Але незабаром цей маєток перейшов до їх родича Василя Гуревича.
По сусідству з с.Любитів знаходиться с.Ворона, яке належало тоді Володимирській єпископії. Між Любитовом іВороною не було межової лінії, а тому любитівці заволоділи частиною цієї церковної землі. Справу про захоплення церковної землі було передано до суду. Відбулося судове рішення, за яким Володимирському єпископу Феодосіюповинна бути передана віднята у нього земля.
23 серпня 1573 року возний доніс про виконання цього рішення. Але єпископ Феодосій був невдоволений цим судовим рішення. Особисто керуючи великим озброєним загоном і взявши сто плугів своїх селян, він наказав їм зорати вже засіяні поля Любитівського маєтку. Тоді Василь Гуревич, Михайло Дрезденський, Олехно Олізаровський та Іван Селюцький подали 20 травня 1574 р. скаргу в Луцький міський суд. Власники Любитівського маєтку не залишалися в боргу і нанесли багато неприємностей єпископії, спустошуючи ліси, діброви, сіножаті.15 березня 1592 р. Левко Олехнович Олізаровський призначив головною опікункою дітей, сина Стаса і дочок Мар’ї, Ганни і Зосі, дружину Раїну Миколаївну Сметковську, надаючи їй у допомогу трьох помічників, брата Федора Олізаровського, швагра Мацея Сметковського і Михайла Гулевича Воютинського [13, ф. 26, оп. 1, спр. 9, арк. 186 зв. – 187 зв.].
~ Смиковська Раїна Миколаївна 4 3
 Василь Олехнович Олізаровський
~ Охлоповська Маруша Якимівна 6 4 2
 Федір Олехнович Олізаровський
- Кривицька Ядвіга Станіславівна 4 2 2
Андрій Олехнович Олізаровський
Звернімо увагу на скаргу Андрія Олехновича Олізаровського на дружину Федору Олехнівну Білостоцького, яка «взявши перед себе злыи и небачныи умыслъ», «покинувши, деи, мене в сиротъстве з детками нашими», забрала всю маєтність, яку він отримав у результаті поділу з братами отчизни та вніс у дім, «и, штом за тот час з нею, малжонъкою своею, маетности зобрал, то все повезла из собою». Загальну суму втрат скаржник обрахував у 500 золотих. Спочатку жінка зупинилася у свого дядька Михайла Линевського, де «час немалыи мешкала», куди він посилав своїх приятелів, просячи, щоб вона «до мене, до мужа своего и до деток в домъ свои пошла». А також звертався до самого Линевського з проханням повернути її чоловікові, однак той не лише на нього не зважив, а й відпровадив Федору в Кременецький повіт до Івана Маскевича Лосятинского. Більше того, дружина «еще далеи чинечи досыть злому умыслу своему, с приятелми своими на здоровъе мое стоит и мене, деи, забити хочеть, направуючи на мене лотровъ, слугъ и самыхъ приятелъ своихъ, чого ж, деи, ми трудно терпети»51.Ф. 25. – Оп. 1. – Спр. 460. – Арк. 255 зв.–257.


Олізаровський Григорій
- NN 3 - 3

У 1616 р. горохівський війт Омелян Никифорович скаржився на шляхтича Станіслава Олізаровського, який з озброєними слугами напав “на домъ его власний в Горохове месте будучий, в которым суды войтовские звыкли се одправовати”58. ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 113, арк. 52 зв.

1645 р. Єрий Бережницький протестував проти Якуба Подскарського, який чинив шкоди в с. Олізарові, де дружина Бережницького Полонія Станіславівна Олізаровська «шєстнадцатую часш маєть»70.
70 Там само, ф. 25, оп. і, спр. 243, арк. 101

Фома-Август Olizarowski (*р. 10 март 1811 ум. 3 май 1879) 
— польский поэт украинской школы. Получил образование в кременецком лицее; принимал деятельное участие в восстании 1830-31 гг., после которого жил в Англии и Франции. Сборники его произведений вышли в свет под заглавием: "Poezye А. Т. О." (Краков, 1836), "Exercycye poetyckie" (Л., 1839), "Woskresenki" (П., 1846). "Dzieła" (Бреславль, 1852). В этих сборниках помещены стихотворения лирические, думы, сонеты, "padwanki" (эротика), оды, элегии, повести в стихах, драмы. Не все эти произведения касаются Украины, но те, которые говорят о ней, отмечены глубокой любовью к родине, например: "Zawerucha", "Sonia", "Dumki", "Bruno" — слабое отражение "Dziadów" Мицкевича. "Softy", еврейская повесть, относится к лучшим вещам О.; "Paladyn-Czorcz" основана на народном сказании из времен королевы Боны. Отдельно вышли: "Wincenty z Szamotuł" (Познань, 1850), "Dziewice Erinu" (П., 1857; драма из истории эмиграции), "Rada w Chęcinach" (ib., 1861; драматическая картина из времен Владислава Локотка).

Алоиз Фомич Олизаровский, 1833 г. рождения, 
тоже поляк из дворян-однодворцев Волынской губернии, и тоже офицер. Служил на Кубани. За отличия в делах с горцами в 1863 году был награжден Военным орденом Св. Георгия 4 степени № 13846 , в 1881 году из-за болезни был уволен со службы в чине майора. Алоиз Фомич вскоре умер, и тогда мать Марии с дочерьми и сыном Николаем уехала в Ростов – на Дону в семью своих родителей. Дед Марии, Илья Франковский, был там фабрикантом.

Мария Алоизиевна Олизаровская р. 19 январь 1879

19 январь 1879 рождение:

1902 брак: ♂ Мельхиор Иустинович Матусевич [Матусевичи] р. 18 январь 1869 ум. 1942

январь 1909 рождение ребёнка: Майкоп, Кубанская область, Российская империя, ♀ Елена Мельхиоровна Матусевич [Матусевичи] р. январь 1909 ум. 2003Как он попал в Майкоп, осталось неизвестным, но там он встретил свою будущую жену, Марию Алоизовну Олизаровскую, которая приехала в Майкоп из Ростова–на-Дону к своему дяде, Константину Франковскому, тоже офицеру. Мария была очень красивой девушкой, её портреты выставлялись в витринах фотоателье. Ей посвящали романсы. Она была брюнетка с большими синими глазами и красивыми длинными толстыми косами.
Николай Алоизиевич Олизаровский


Отец Марии, Алоиз Фомич Олизаровский, 1833 г. рождения, тоже поляк из дворян- однодворцев Волынской губернии, и тоже офицер. Служил на Кубани. За отличия в делах с горцами в 1863 году был награжден Военным орденом Св. Георгия 4 степени № 13846 , в 1881 году из-за болезни был уволен со службы в чине майора. Алоиз Фомич вскоре умер, и тогда мать Марии с дочерьми и сыном Николаем уехала в Ростов – на Дону в семью своих родителей. Дед Марии, Илья Франковский, был там фабрикантом. В 1902 году Мельхиор Матусевич и Мария Олизаровская поженились.


Мельхиор Иустинович - родился 5(18) января 1869 года, окончил Новоалександровское реальное училище, а затем Виленское пехотное юнкерское, и как записано в его послужном списке: окончил курс наук по первому разряду. Из рассказов мамы знаю, что её отец был с большим чувством юмора, а в детстве особенно  любил пошалить, за что на какой-то срок исключался из училища.  
  Мельхиор Иустинович начал военную службу в 1890 году, был распределён в 100-й пехотный Островной полк 25-й дивизии, который  дислоцировался в Двинске (Даугавпилсе). Его любимый брат, Балтазар, в это же время служил тоже в Двинске в 98-м Лифляндском полку. А затем Балтазар был штабс-капитаном 97-го Лифляндского генерал-фельдмаршала Шереметьева полка (г.Двинск) и дослужился до полковника А их брат Степан был штабс-капитаном 28-го пехотного Полоцкого полка ( г. Петраков).
Первым браком Мельхиор был женат на смольнянке Елене Константиновне Введенской, которая скончалась от родов и была похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище,  а родившаяся девочка прожила всего полгода. Затем до 1898 года Мельхиор Иустинович служил в резервном батальоне Златоустовского 306 полка, а в августе месяце был зачислен в запас. Когда он уезжал из полка, сослуживцы подарили ему именной золотой погончик, который мама очень бережно хранила.
         Как он попал в Майкоп, осталось неизвестным, но там он встретил свою будущую жену, Марию Алоизовну Олизаровскую, которая приехала в Майкоп из Ростова–на-Дону к своему дяде, Константину Франковскому, тоже офицеру. Мария была очень красивой девушкой, её портреты выставлялись в витринах фотоателье. Ей посвящали романсы. Она была брюнетка с большими синими глазами и красивыми длинными  толстыми косами. 
       Отец Марии, Алоиз Фомич Олизаровский, 1833 г. рождения, тоже поляк из дворян- однодворцев Волынской губернии, и тоже офицер. Служил на Кубани. За отличия в делах с горцами в 1863 году был награжден Военным  орденом Св. Георгия  4 степени № 13846 , в 1881 году из-за болезни был уволен со службы в чине майора. Алоиз Фомич вскоре умер, и тогда  мать Марии с дочерьми и сыном Николаем  уехала в Ростов – на Дону в семью своих родителей. Дед Марии, Илья Франковский, был там фабрикантом. 
В 1902 году Мельхиор Матусевич и Мария Олизаровская поженились.  
Дома её звали Марусей, а супруг стал называть её Марихэн. Интересно, что оба они родились 19 января (6 января по старому стилю), только Мельхиор в 1869 году, а Мария в  1879. Это день Крещения и в семье он всегда был двойным праздником и всегда отмечался. И даже после смерти обоих родителей мама всегда бережно относилась к этому празднику.
   
                                       Мельхиор  и Мария  Матусевичи. 1904 год.

        По рассказам мамы, брак Мельхиора и Марии был крепким, правда, на долю нашей бабушки выпало много тягот и потерь, ей пришлось очень  многое пережить. 
     Когда они поженились, Мельхиор был в отставке и служил в г. Майкопе в акцизном управлении.  В 1904 году вновь был призван на службу. Командовал ротой и был батальонным адъютантом. В Японскую войну призывался и служил в г. Нухе (Азербайджан). После войны вернулся в акциз и прослужил в нем делопроизводителем   до Первой Мировой войны.

                                                         


Comments