Олекшичі

Схожу 
ситуацію можна припускати і стосовно представників ще однієї київської 
шляхетської родини – Олекшичів: серед учнів Луцької колегії під 1617 р. зга-
дується Абрагам Олекшич (Abrahamus Alexic)13, судячи з імені – протестант, 
а серед учнів Лаврської колегії – Олександр Олекшич14 (на жаль, рівень спо-
ріднення цих двох встановити не вдалося).

13 Шевченко Т. Єзуїтське шкільництво. С. 263. 14 Українська література ХVІІ ст. С. 244.

Бородянка, м-ко Квс Олександр Олексич
Лушня Герановський
Ф. 11, спр. 9, арк. 17 
зв.; НБУВ. ІР, І, 
4304, 1799, 2533
Comments