Окорські

тих «грецьких» родин, де осіб духовного стану 
не зафіксовано. Так, серед численних представників православних 
волинських зем ’ян Окорських згадується Миколай — особа, близька 
до унійного митрополита Йосифа Веляміна Рутського та володи- 
мирського унійного владики Йосифа Баковецького127, але чи Мико- 
лаєвим сином був учень Луцької колегії Петро Окорський (зг. 1634), 
невідомо.
126 Архів Української Церкви. С. 430.
127 Там само. С. 204-205.
Comments