ОдиславськіОДИСЛАВСЬКІ (Odzislawsсу) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Львівській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.Джерела:
– печатка Грицька Одиславського 1436 р. (AGAD, AZ, Sygn. 32, st. 11, 62, n. 13; Sygn. 33, st. 658; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 191).

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/odyslavski/
Comments