Новицькі

НОВИЦЬКІ власного гербу - рід з Киівського воєводства.
Новицький
Войцех
Новицькі - шляхет. рід власного 
гербу з Київ, воєвод. Господарем 
двору був острозьк. староста і 
зем’янин Войцех Новицький. Як 
ленник В.-К. Острозького тримав 
під Острогом батьківську вислугу 
с. Бараньє118 (тепер Улашанівка 
Славут. р-ну Хм. обл.). Після сме­
рті патрона пристав на службу до 
його сина Януша і отримав взамін 
старої держави, розташованої в 
частині дітей О. Острозького, с. 
Цурків на межі з Княгининською 
волостю119 (нині Здолб. р-ну Рівн. 
обл.). Двір Войцеха Новицького, 
«який перед тим був пана Борови- 
цького» в нижньому острозьк. за­
мку, згадується 1609 в справі про 
смертельне поранення Андрія Ку- 
ровського (див. вище). Відомі нам 
джерела не дають можливості 
встановити, про кого з трьох зга­
даних 1603 Боровицьких, що були 
власниками нерухомості у приго-родку, ідеться в наведеній фразі
ІДДІАК України,
ф. 25, оп. 1, спр.
84, арк. 249 зв.
(1609)
1.7 Описи Острожчини... - С. 247-248.
1.8 Талі само. - С. 103; ЦДІАК України, ф. 25, on. 1, спр. 78, арк. 322 зв.
119 Описи Острожчини... - С. 308.

Прокіп 
Бараньє 1582 

Войцех Прокопович (1603, 1608)
Острозький староста 1604.
Бараньє 1603–1608
Comments