Носковськi

НОСКОВСЬКІ

Носковець знаходиться в міжріччі Мурафи і Мурашки на річці Морозовій

У документах XVI-XVII століття зустрічаємо назви поселень Брацлавщини і прізвища їх власників : Іван, Михайло, Стецько і Брайко Носковичи із села Носківці.Поселення Носківці вперше згадується у 1431 р., коли поль-ський король Ягайло записав його за Лаврентієм Ціолком та його сином Петром [1, c. 55].
У 1600 р. коронний гетьман Ян Замойський за 500 польських злотих продав Носківці Матєєві Яблоновському [4, c. 763].
1. Грушевський М. Барське староство. (Історичні нариси ХV – ХVІІІ ст.) / М. Грушевський. – Львів, 1996 р. – с. 624.

4. Документи Брацлавського воєводства 1566 – 1606 років: Збірник документів / Упорядники М. Крикун, О. Піддубняк. Вступ М. Крикун. – Львів: Наукове товариство імені Шевченка.
Comments