Нешевичі

1427 17/ІХ. Витовтом дано Еську Нешевичу дворище
Ярополково пусте з записом 50 гривень подольськими півг-
рошиками.
Подлинник на пергаміні (13,8 х 20,8 см) зберігається в
музею кн(язів) Чарторийських в Кракові, Dypl. №361, по-
ступив сюди з архівом Пулавських. Писано полууставом,
славяно–українською мовою.
Текст грамоти такий: “Ми великий князь Витовть дали
есьмо Еську Нешевичу дворище Ярополково пустое осажи-
вати ему собh и распахивати собh, а на то дворище записали
есьмо ему сею нашою грамотою пять десять гривен подоль-
скими полугрошки, а коли быхомь хотhли любо сами взяти
в него то селище его осаженье и распашь или кому быхомъ
приволили викупити тогды имаемь заплатити ему пятьде-
сять гривен полугрошки по той личбе какь оу подольской земли идеть, а писан в городь Острозh в лhто после Хрис-
това народженья тисяча и четыреста и 27-є лhто сентября оу
31 день индикта оу 6”129.
Де було то Ярополково селище – невідомо. Грушевський
гадає, що може воно було там, де тепер село Нішівці над
р(і)ч(кою) Коробцем Яришівського р(айону) на Могилів-
щині. Бо в тій місцевості в XV ст. загніздився род Нешів чи
Нішів – Нішевичів. Там в 1440 р. Гнат Нешевич одержав від
короля Владислава ІІІ Юрківці (недалеко Могилева), а
батько його, або може він сам, шл(яхтич) Неш (пол. Niesz)
одержав в 1448 р. пустиню Агдашів разом з річкою Сереб-
рією и її устям. Агдашів – це певне теперешне село Серебрія
над Дністом при устю р(і)ч(ки) Серебрія, або Джуглая130.

129 Грамоти видавалися: Акты Ю(го)-З(ападной) Россіи, І, №17, 10; Го-
ловацький, “Памят.” в Наук. Сб. 1866 р. №38, ст. 56; Розов, Українські
грамоти XIV – XVст., Київ 1928, № 59, ст. 108–109.
130 Бар(ське) стар(оство), 39.

1450 у старостинському документі Теодорика з Бучача фігуру­ють такі свідки: - шляхетні Павло Нєща (nobilibus Paulo Nieszcza), Миколай Міхаловський (Nicolao Michałowski), П етро Нешевич (Petro Nieszowicz), Сима Митович (Symma Mythowicz), Сенюта Бербовецький (Suentione Wierzbowiecki), Сенько, писар наш (Sienkone notario nostro)5.АЮЗР. - 4 . VHI. - T. I. - № X II. - C. 1 8 -1 9 .


Comments