Недашковські

НЕДАШКІВСЬКІ (Недаши / Недашкоўскі / Niedaškowski / Niedaszkowski / Недашковські), герб Сас -
Недаш за «службу ординську» отримав від литовських князів земельні володіння. Цей факт підтверджує й народна пам’ять – про це розповідає легенда, записана від жителя села Миколи Степановича Дідківського (1905 р. народження). За цією легендою Недаш отримав від литовського князя землю, на якій розташоване село. Землі було стільки, скільки Недаш об’їхав за день – така була умова. Саме такі об’їзди землі були поширеними в часи Давньоруської держави. Як зазначає український історик В. Балушок, «тоді ритуальний об’їзд навколо просторової ділянки був знаком дії по вступу у володіння нею».
Відповідно цей ритуальний акт, об’їзд землі, мав юридичну силу.
У податковій документації останньої третини XVI ст. вперше поіменно
перелічено платників податків у селах Київщини. За реєстром 1571 р. зауськими
боярами названо 56 осіб, в тому числі у селі Недашках такої шляхти було 3 дими,
в 1579 р. було 6 димів, а в 1628 р. – 8 димів [ 27, s. 376; 28, s. 27]. 

В 1570 р. делегація зауської шляхти в складі Богдана Каленського, Василя
Ходаківського, Івана Барановського, Радіона і Григорія з Білошиць, Яцька з
Дідковичів, Антон Івановича та Лащука Дем’яновича з Недашок та інших «били
чолом» перед королем польським Сигизмундом- Августом і домагалися від нього
грамоти про підтвердження їх прав і вольностей. Від визнав їх за «бояр путних» і
своїм привілеєм від 4 лютого 1570 р. підтвердив їх шляхетство, надане заушанам
ще за часів Великих князів Литовських [19, арк. 4-5 об.].
У 1576 р. спільнота поселень складалася з колоній в Ходаках, Білошицях, Недашках і Дідковичах. Василь Меленевич Тупачоловський очолював всі чолобитні делегації заушан свого куща до Варшави та Києва. Це видно з документа від 20 серпня 1576 р.: “…Благородные земяне Киевской нашей земли заушские Василий Меленевич Тупачоловский, Богдан Еськович Каленский, Василий Маткевич Ходаковский, Иван Юрьевич Багриновский, с Дидкович Исько Петрович, Родион Васильевич и Григорий Стефанович с Белошиц, Афанасий Гришкович и Лешук Демянов из Недашков…”. Припускаємо, що селами Дідковичи, Білошиці і Недашки ще ніхто одноосібно не володіє.
Пізніше ця грамота була підтверджена наступником Сигизмунда-Августа –
польським королем Стефаном Баторієм 10 серпня 1576 р. Обидва ці привілеї 15
липня 1582 р. вписані до книг земських воєводства київського. Можливо, саме
тоді з’явився і герб родини Недашківських – герб Сас.
Назву села Недашки небезпідставно пов’язують з прізвищем Недашів
(Недашківських). Від початку XVI ст. розпочалася так звана «прізвищна
революція», тобто звичай позначати шляхтичів власницькими прізвищами,
утвореними від назви населеного пункту, яким володіла шляхетська родина [24,
с.154]. Місцевість могла називатися Недашки, а її мешканці Недаші. Без
припущення наявності реальної особи якогось Недаша важко пояснити
походження назви села. У 1717 р. овруцька єзуїтська колегія подала жалобу і на недашківську шляхту, яка витіснила єзуїтів з частини села Недашки. Шляхтичі розорили межові знаки єзуїтських земель, вирубали всі їх бортні дерева в лісах.
"...крестьяне с. Игнатовки, у которых соседи, дворяне Недашковские, отогнали скот, призвали на помощь Козаков Палия, отняли свои волы и нанесли Недашковским сильные побои..."
Владимир АНТОНОВИЧ
ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА КОЗАЧЕСТВА НА ПРАВОЙ СТОРОНЕ ДНЕПРА (1679 — 1716)
http://litopys.org.ua/anton/ant17.htm
Недашковский Григорий Семенович - Род. ок. 1840 г. Место рождения: Волынская губ. Дворянин. «3а хранение у себя так называемых «золотых грамот» возмутительного содержания» выслан на житье под надзор полиции в Архангельскую губ. С 23.06.1866 отбывал наказание в Пинеге. «Поведения неодобрительного, занимался картежной игрой и мошенничеством». С начала 1870 г. причислен к Архангельскому городскому мещанскому обществу. Получал арестантскую дачу. Женат. Освобожден от надзора полиции в 1871 г.; ГААО. Ф.1. Оп.4. Т.1. Д.2164. Л.5об,12; Ф.37. Оп.1. Д.2287. Л.23-24,36об.; Д.2424. Д. 2584. Л.392об.


Синодик "Киевлянина"
Нижеприведенный поименный перечень лиц, убитых в 1919 году (с февраля по август) составлен по траурным объявлениям, появившимися в газете "Киевлянин".
44. Недашковский Василий Семенович, пред. домового комитета.
Рядовой НЕДАШКОВСКИЙ Василий Федорович, 1906 г.р., Житомирская обл. Призван в 1941 г. В сентябре 1941 г. пропал без вести. Жена - Недашковская А.Д.
http://www.bogorodsk-noginsk.ru/voyna/kniga/n.htmlwww.amurobl.ru
Книга памяти жертв политических репрессий » II том

10142. Недашковский Иван Макарович (Маркович), русский, род. в 1880 г. в Волынской обл., Украина. Жил на прииске «Куравинский» в Мазановском р-не. Арестован 15 августа 1938 г. по ст. 58 УК РСФСР. Пост. АОУ НКВД от 11.03.1939 г. дело прекращено.

10143. Недашковский Павел Иванович, украинец, род. в 1883 г. в Волынской обл., Украина. Работал плотником на прииске «Казанский» в Архаринском р-не. Осужден тройкой ОГПУ ДВК 10 декабря 1932 г. к 10 годам концлагерей.
Иван, Андрей и Мишко Недашковские, дворяне, 1651
мать Недашковская Варвара Николаевна-1937г.р, дед-Недашковский Николай Лукич -1910-1999, прадед-ЛУКА? бабушка -Анна Петровна Недашковская-Дидковская, прадед-Петр Иванович Дидковский
ЦГИАК
Фонд 442 Опись 746 Дело 987
По ходатайству мещанина Федора Лукина Недашковского о выдаче свидетельства на право приобретения земельной собственности. 2 листа

Фонд 442 Опись 725 Дело 2709
По ходатайству мещ. Петра Ивановича Недашковского о выдаче свидетельства на право приобретения земельной собственности в Волынской губернии. 31.05-17.09.1904г. 5 листов

Фонд 442 Опись 725 Дело 2710
По ходатайству мещ. Филиппа Ивановича Недашковского о выдаче свидетельства на право приобретения земельной собственности. 31.05-27.09.1904г. 5 листов

Фонд 442 Опись 725 Дело 1058
По ходатайству мещ. Степана Иосифовича Дидковского и Семена Давидовича Недашковского о выдаче свидетельства на право приобретения земельной собственности в Киевской губернии. 8 дес. 21.04-20.09.1904г. 2 листа


Григорій Стефанов Лямукевич Недашковский 1845


ЦДІАК Ф.127-ОП.1080-СПР.412, АРК.359 ЗВ.
Успенская соборная церковь г.Киев 1915 год. Рождение.
20 мая, 31 крещение. Алексей. Родители: Киевской губернии, Сквирского уезда, Лучинской волости,д.Томашевки, крестьянин Дмитрий Петрович Недашковский и его жена Александра Игнатьевна, Восприемники: Полт.губ. Пирятин. уезда с. Поповки, крест. Иван Стефанов Горбенко и Киев.губ и уезда мест. Ржищева мещ. Акилина Ивановна МатьохинаГригорій Антонович Недашківський, 1886 року народження.
Дмитра Сильвестровича Недашківського, який народився в 1899 р.,
У жовтні 1937 р. базарськими енкаведистами була «викрита» антирадянська група, у яку входили колгоспники Недашківський Михайло Дмитрович, Недашківський Федір Маркович та обліковець колгоспу Дідківський Григорій Ількович. Усі вони були засуджені до найвищої міри покарання — до страти.
Талімон Дмитрович Недашківський до війни був одним з організаторів колективного господарства, навіть очолював колгосп "Червоний лан". В 1939 р. пішов в армію, брав участь у визвольному поході в Західну Україну. У роки радянсько-німецького збройного конфлікту служив командиром гарматного розрахунку. 19 вересня 1943 р., під час атаки на Дубно, був смертельно поранений у живіт.
Радомысльский уезд, Стещино
Ф.127. О.1079, Д.1116
1918 год
14 мая 1918 года родилась Мария. Родители – житель хутора Старый Мост мещанин Михаил Петров Конотовский Римско-католического вероисповедания и его жена Акулина Алексеевна, православная. Крещение 20 мая. Восприемники – житель села Стещины мещанин Андрей Иванов Недашковский и Аполинария Адамовна, жена жителя хутора Старый Мост – Александра Михайловича Сикорского.
9 ноября 1918 года родился Петр. Родители – хутора Старый Мост мещанин Андрей Лаврентиев Недашковский и его жена Наталия Андреева. Крещение 13 ноября. Восприемники – того же хутора мещанин Даниил Василиев Недашковский и жена мещанина Стефана Трофимова Вербицкого Анна Данилова.
16 ноября 1918 года родился Василий. Родители – села Стещины мещанин Андрей Исидоров Недашковский и его жена Анна Мамонтова. Крещение 18 ноября. восприемники – того же села крестьянин Иван Арсениев Терещенко и хутора Старый Мост жена мещанина Тимофея Герасимова Недашковского Анна Исидорова.
30 мая 1919 года родился Николай. Родители – хутора Старый Мост мещанин Иван Фомин Недашковский и его жена Ева Петрова. Крещение 31 мая. Восприемники – того же хутора мещанин Иван Петров Недашковский и дочь крестьянина Антония Петрова Ильницкого Янина Антониева, девица.
9 июня 1918 года умер – житель хутора Березанский – мещанин Иван Владимиров Недашковский. 55 лет. убит.

6 августа 1918 года умер хутора Старый Мост мещанин Лаврентий Василиев Недашковский. 85 лет. по старости.
14 сентября 1918 года родилась Мария. Родители – села Стещины дворянин Стефан Иосифов Сарнавский и его жена Ольга Иосифова. Православные. Крещение 23 сентября. Восприемники – деревни Городещины мещанин Марк Павлов Недашковский и села Максимовичи мещанка Мария Иосифова Пионтковская, девица.
Иван Михайлов Недашковский – хутор Меленка, жена Антонина Иванова.
1 сентября 1919 года родился Алексий. Родители – хутора Старый Мост мещанин Михаил Петров Кунотовский и его жена Акулина Алексеева. Крещение 2 сентября.
Восприемники – села Стещины мещанин Андрей Иванов Недашковский и хутора Старый Мост мещанка Каролина Иосифова Ковалевская, вдова.
Даниил Василиев Недашковский, жена Христина Григориева.
Иван Фомин Недашковский,
11 октября 1919 года родился Иоанн. Родители – хутора Старый Мост мещанин Даниил Василиев Недашковский и его жена Христина Григорьевна. Крещение 13 октября.
Восприемники – хутора Старый Мост мещанин Иван Фомин Недашковский и жена мещанина Павла Филиппова Дидковского – Соломия Сергеева.
25 декабря 1919 года родился Петр. Родители – села Стещины крестьянин Евфрем Григориев Карась и его жена Марина Феодорова. Крещение 27 декабря.
Восприемники – того же села мещанина Иоаким Михайлов Недашковский и Александра Максимова Кириченко, девица.
30 января (12 февраля н.с.) 1919 года бракосочетание – житель хутора Ходачева крестьянин Павел Макариев Потапчук. Православный. Первым браком. 24 года. И жителька села Стещины мещанка Стефанида Андреева Недашковская, православная. Первым браком. 20 лет.
Поручители – по жениху – села Стещины Сергий Симеонов Бражевский и Григорий Самуилов Дидковский. По невесте – хутора Ходачева Андрей Макариев Павленко и села Стещины Димитрий Андреев Недашковский.
6 февраля 1919 года венчание: житель хутора Присторонье Антоний Игнатиев Сайчук, православный, первым браком, 22 года и жителька хутора Присторонье Харитина Симеонова Прокопенко, православная, первым браком, 22 года – венчаются в селе Стещина.
Поручители – хутора Присторонье Иван Григориев Бондарчук и Иван Симеонов Прокопенко. По невесте – хутора Присторонье Павел Давидов Власенко и села Стещины Андрей Исидоров Недашковский.
Андрей Лаврентиев Недашковский.
21 августа 1919 года умер – хутора Старый Мост мещанина Даниила Василиева Недашковского сын Яков. 4 года.
25 октября 1920 года родился Николай. Родители – деревни Яблонки крестьянин Феодор Иванов Савченко и его жена Елисавета Калиникова. Крещение 26 октября.
Восприемники – села Стещины крестьянин Сергий Калиников Возный и дочь мещанина Андрея Исидоровича Недашковского – Ольга Андреевна, девица.
8 августа 1921 года умерла села Стещины крестьянина Андрея Исидорова Недашковского дочь София. 6 дней. От коклюша.


Ф. 0127, о. 1079, д. 0857 Радомыслький уезд, Максимовичи
1913 год
6 сентября 1913 года родился Василий. Родители – урочища Стещины Андрей Иванов Недашковский и его жена Мария Лукина. Крещение 22 сентября. Восприемники – того же урочища Стефан Трофимов Вербицкий и Акилина Алексеева, Михаила Конотовского жена.
18 июля 1913 года умерла – урочища Стещины Андрея Иванова Недашковского дочь Пелагия. 10 лет. от простуды.
3 февраля 1914 года бракосочетание – урочища Стещины мещанин Иосиф Василиев Хиневич-Васьковский, православный, 27 лет, первым браком и того же урочища мещанка Мария Лукина Недашковская, православная, первым браком, 22 года. Поручители – по жениху – урочища Старый Мост мещанин Василий Андреев Недашковский и Иван Андреев Недашковский. По невесте – того же урочища мещане Василий Иванов Недашковский и Прокофий Лукин Васьковский.
2 апреля 1915 года родилась Александра. Родители – хутора Стещины крестьянин Андрей Исидоров Недашковский и его жена Анна Мамонтова. Крещение 2 апреля. Восприемники – хутора Стещины крестьянин Николай Иванов Дидковский и Пелагия Терентиева Гавриленко.
29 января 1916 года родился Василий. Родители – хутора Стещины крестьянин Иоаким Михайлов Недашковский и его жена Параскева Лукина. Крещение 30 января. Восприемники – хутора Стещины крестьяне Иван Димитриев Дидковский и Анна Михайлова Дидковская.
6 октября 1916 года родился Михаил. Родители – хутора Стещины мещанин Андрей Иванов Недашковский и его жена Мария Лукина. Крещение 9 октября. Восприемники – хутора Стещины крестьянин Антоний Онуфриев Друзь и мещанка Антонина Прокофиева Хиневич.
30 января 1919 года венчание: житель хутора Ходачева крестьянин Павел Макариев Потапчук, православный, первым браком. 24 года и жителька села Стещины крестьянка Стефанида Андреева Недашковская, православная, первым браком, 20 лет. поручители – по жениху – села Стещины Сергий Симеонов Бражевский и Григорий Самуилов Дидковский. По невесте – хутора Ходачева Андрей Макариев Павленко и села Стещины Димитрий Андреев Недашковский.

30 июня 1919 года венчание: житель хутора Старый Мост мещанин Василий Иванов Недашковский. Первым браком, 23 года жителька хутора Старый Мост мещанка Феодора Василиева Хиневич, первым браком, 18 лет. поручители – по жениху – хутора Старого Моста Андрей Недашковский и Василий Андреев Недашковский. По невесте – села Стещины Иван Григориев Царенок и Иван Горуля.
Comments