Надольські

П ротягом наступного десятиліття від 1551 до 1560 р. писарем був то­
вариш роти поточної оборони (1 5 4 1 -1 5 5 8 ) Станіслав Надольський3

Urzędnicy podolscy XTV-XVIII wieku. Spisy. -. - № 32 7 . - S . 85
Comments