Мутикальські

Інколи жінка могли виступити ініціаторкою розлучення. Так наприклад, сталося у родині Оникія Мутикальського. Після проведених спільно 32 років родинного життя та 11 спільних дітей «шість синів і п’ять дівок», дружина Анна Еленська, на думку чоловіка свого, «за настановами злих людей» задумала розлучитися з чоловіком, підговорила старшого сина Стефана, і разом із ним втекла з дому, прихопивши частину майна. Намовили жінку учинити так пані Петрова Доброницька, її дочки Федора Трипольська та Ориша Поплавська. Список «вкрадених» речей вражає, адже половина з них належала самій Анні і становила предмети її гардеробу [6, 492].
6. Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссией для разбора древних актов, учрежденной при Киевском, Подольском, Волынском генерал-губернаторе. Ч. 8. – Т. 3: Акты о брачном праве и семейном быте в Юго-Западной Руси в XVI–XVII вв. – К., 1909.
Comments