Муканські

1648 Березня 4. - Протестація подружжя Петра-Яна і Настазії Муканських, 
суборендарів м. Вижва і с. Вижва Стара Ковельського староства, перед 
Володимирським ґродським урядом проти подружжя Станіслава і Зофії 
Пшонок, орендарів цього маєтку у подружжя Олександра і Маріанни 
Чапличів Шпановських, за їх небажання захищати своїх суборендарів 
від зловживань ковельського підстарости, ковельського провентового пи­
саря і вижвівського війта, які примушували вижвівських міщан і селян 
до незаконних платежів і незаконної панщини, а лісничих примусили до 
послушенства собі; та за їх небажання надати протестуючим інвентар 
суборендованого маєтку. Внаслідок цих зловживань, а також великого 
неврожаю 1647 р. протестуючі зазнали збитків на 2 тис. польських золо­
тих, а кілька десятків підданих розійшлося.
Свідчення возного Миколая Бохновського, зокрема, на підтвердження 
втечі кількох десятків вижвівських міщан і селян.
Ф.28,оп. 1, спр. 84, арк. 152-156, акт 130. Мова староукраїнська. Опубл.: Україна перед Виз­вольною війною... - С. 189 — 192.-Док. 90.
Comments