Мрозовські

Шляхтич Ян Мрозовський одружився з володимирською міщанкою Анною, яка по його смерті 1622 р. свідчила, що він “не тылко сумы пеняжных, волов, золота, сребра не мел, але о них ани ведал […] взявши мене в стан светый малжен-ский, взял по мне суму пенезей золотых пятсот”. Крім того, за її гроші купив ще й будинок “на кгрунте Бискупей горы од Колбаски”, аби не бути під міською юрисдикцією (ЦДІАК України Ф. 28. Оп. 1. Спр. 55. Арк. 407 – 408.)
Comments