Мотовило

с. Дворки – шляхтич Самійло Мотовило [18, арк. 119]. Рід Мотовило цікавий тим, що один із його представників був наказним гетьманом у Михайла Ханенка [36, с. 481]. Павло – один із соратників Сулими при організації повстання 1664 р., проживав у Бабанах [37, с. 407].
В Білій Церкві і Дворках напали слуги підстарости Чорного і поранили шляхтича Самійла 
Мотовило (1646 [18,119])
18. Переписні книги 1666 р. – К., 1933.
Comments