МощаницькіМОЩАНИЦЬКІ.I. Загальна характеристика та походження роду .МОЩЕНИЦЬКІ – шляхетський рід герба "Корчак" та "Еліта", що походив, імовірно, від Катуни, маршалка кн. Івана Острозького (1463); у 16–17 ст. – зем'яни Волинського воєводства та Київського воєводства. Родове гніздо – с. Мощаниця Острозької волості Луцького пов. Волин. воєводства (нині село Острозького р-ну Рівнен. обл.).
Найвідомішим представником роду був Василь Богданович (п. 1595), слуга великого гетьмана литов. Григорія Ходкевича, а пізніше – кн. В.-К.Острозького, перший київ. підстолій (1583–95), 1582 – посол шляхти Київ. воєводства на вальний сейм. Власник частин сіл Бодячів (нині село Ківерцівського р-ну Волин. обл.) і Хусова Луцького пов. Волин. воєводства, Скородне (нині село Клесівського р-ну), Норинськ, Раківщина, Гунич (усі нині села Овруцького р-ну), Фосниця і Жеревці (нині село Лугинського р-ну; усі Житомир. обл.), Колька, Коптевичі Овруцького пов. Київ. воєводста. Онуком Василя Богдановича і водночас останнім представником роду був київ. ловчий Андрій (1655).
З помітних осіб, які представляли молодшу гілку роду і користувалися гербом "Еліта", слід назвати рівненського і головинського намісника кн. Беати Острозької Григорія Олексійовича (п. між 1558 і 1569) та його молодшого сина Олехна (Олександра; п. бл. 1581), що був поручником гусарської роти снятинського старости (див. Староство) Миколая Язловецького.

Дж.: Archiwum książąt Lubartowiczόw Sanguszkόw w Sławucie, t. 1. Lwόw, 1887; Русская историческая библиотека, т. 33. Пг., 1915; Литовська Метрика. Книга 561: Ревізії українських замків 1545 року. К., 2005; Центральний державний історичний архів України в м. Києві, ф. 21, 25–26; Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, ф. 2, спр. 21992; Archiwum Głόwne Akt Dawnych. Archiwum Skarbu Wojskowego, oddział 85.
дата публікації: 2010 р.


МОЩАНИЦЬКІ – земянський рід, у XVІ ст. землевласники у Київській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.Джерела:
– печатка Василя Мощаницького 1584–1585 рр. (ІР НБУВ, ф. 2, спр. 21992; AGAD, AZ, Sygn. 2633, st. 60).печатка Василя Мощаницького 1584–1585 рр.

Олег ОднороженкоВасиля Мощаницького 1584–1585 рр. (ІР НБУВ, ф. 2, спр. 21992; AGAD, AZ, Sygn. 2633, st. 60). —
шляхтич Пилип Бокій Печихвостський відразу
отримав 240 кіп грошів за відданий в оренду терміном на
два роки луцькому повітнику Олехнові Мощеницькому
свій маєток Печихвости94. ЦДІАК України). — Ф. 25. — Оп. 1. — Спр. 19. — Арк. 220 зв.–222 зв. 

Генеалогічний родовiд та бiограми .


I

1. 

II

2/1. 


III

–/3. 

IVV

VI

VIIComments