Мирські

На село Помоклі володіння Григорія Потаповича здійснив наїзд 
переяславський підстароста Ян Мирський [20,255], він 1588 р. записав 
маніфестацію на князя Вишневецького про наслання підданих на с. Циблі 
недалеко Переяслава [20,255 зв.].
20. ІР НБУ. – Ф. І. – № 4104. 
Comments