МинковськiМИНКОВСЬКI.

I. Загальна характеристика та походження роду .
МИНКОВСЬКI —


Листопада 16. / Листопада 17 – Квитовний лист пп. Андрія, Лукаша і Прокопа Минковських пп. Роману і Настасії Кобилецьким на компенсацію збитків через захоплене майно, док. № 73, арк. 69 зв., 70.


Жовтня 9, 1590 p. / Липня 9 – Дарчий запис п. Григорія Минковського сину Семену на частину маєтку Минківці, док. № 62, арк. 80 зв. – 82.
Червня 30,1591 р. / Липня 9 – Запис п. Семена Минковського і дружини Раїни про виділення їй дядьками Федором та Іваном Лудвиськими частини спадщини, док. № 69, арк. 92 – 95.
1591 Липня 7 – Скарга зем’янина Андрія Минковського і його дружини Орини на зем’ян Мартина, Максима і Григорія Минковських за продаж будинку і привласнення майна, док. № 98, арк. 153.Шляхтичі Миньківські спочатку були власниками маєтку
с. Миньківців Кременецького повіту, а потім с. Миньківців, с. Вербівки, с. Верхівні під Паволоччю — після отримання посади па.волоцького війта. Ще у 1630 р. одним із запорозьких генераль.
них старшин був Михайло Миньківський [1467, 131]. Поступово
представники роду переходять і на Лівобережжя. У 1645 р. Олек.
сандр Конецпольський позивав Купріяна Миньківського за крив.
ди його підданим в містечку Яблонові [556, 365], а Купріян з Яб.
лонова позивав суддю переяславського Боремського.
Різні представники цієї родини потрапили у ворожі табори:
Олександр і Григорій стали ротмістрами у князя Чарторийського,
а Іван Кучевич.Миньківський (? — 1621–1651 — ран. 1657) очолив
козацький Паволоцький полк. Після Зборівського миру полк був
ліквідований, його сотні ввійшли до складу Білоцерківського пол.
ку, і Миньківський зафіксовані серед козаків полкової сотні Бі.
лоцерківської [1198, 196].


Генеалогічний родовiд та бiограми .
I


1.


II


2/1.
III


–/3.


IV


V


VI


VII

Comments