Мисчовські

МИСЧОВСЬКІ

МИСЧОВСЬКІ (Мищовські, Miczowscy, Miszczowscy) – земяни подільські з Белзької землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Адама Мичовського 1563 р. (Wittyg W. Wypisy heraldyczne. – S. 10).
– печатка Мищовського 1563 р. (Wittyg W. Wypisy heraldyczne. – S. 11).

Олег Однороженко


Адам Мисчовський
Адам Мисцовський (Мищовський)42, особа, яка ймовірно з’я­
вилася на Поділлі разом з подільським генеральним старостою 
Мацеєм Влодком з Германова. Він служив у 1546-1552 рр. в роті 
Влодка. Бачимо його серед учасників розмежування у барському 
старостві та інших акціях, де він посвідчував документи старости43. 
Мисцовський посвідчив документи побору 1563 р. для Семашки Лойовського 
(к. 238), Северина Ярмолинського (к. 249), Чолганського (к. 256) та ще раз для Ярмолинських (к. 257). Три підписи зроблені доволі 
великими літерами, що може свідчити про вміння Адама лише ста­
вити підпис — Адам Мицовский рука власна (к. 249 — три підписи), 
але вже в іншому місці (к. 249) (Іл. 4/1 ] він доволі вправно поставив 
підпис — Адамт. ьісщовский рукою власного. В наступному місці 
він вже знову не так вправно (к. 256) (Іл. 4/2) — Адам Мьісцовский 
руку власну, і востаннє, теж невправно, (к. 257) (Іл. 4/3) — Адам 
ьісцовский руку власну. Така увага до підписів однієї особи 
пов’язана з висуненням гіпотези про набуття ним елементарної 
навички ставити свій підпис руською мовою, яку він міг набути 
вже на руських землях Корони Польської та співпраці з місцевою 
правосланою шляхтою. В контексті осіб, за яких він платив побор, 
а вони, як і у випадку з Дяковським, є усі руського походження і 
на цей час були ще з високою долею імовірності православними, по­
стає питання про походженян самого Мисчовського (Мицовського, 
Мисщовського), яке можливо пов’язане з Белзьким воєводством 
де є село Мицов (Мусо\¥). У цьому випадку варто пам’ятати про 
специфіку шляхетської спільноти цього воєводства, яке здебіль­
шого складалося з прибульців з поза руських земель. Власне імена 
посесорів Мицова у XV ст. — Ґотард, Лукаш, Марцін свідчать не на 
користь руського походження родини44. А якщо уважно придиви­
тися до першого зразка підпису Мисчовського, то він відрізняється 
від двох наступних тим, що певного мірою намагається наслідувати 
курсивне письмо, на відміну від більш традиційних способів ки­
риличних підписів (іл. 4/2 та 4/3).

42 AGAD, ASK, dzial I, sygn. 45, k. 238, 249, 256, 257.
43 Witalij Michalowski, «Nuzny czlowiek. Szkic do dziejow starostwa ka.mienieckiego,» w Historia vero testis temporum. Ksigga jubileuszowa poswiqcona
Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70 rocznice urodzin, ed. lanusz Smolucha, 
Anna Wasko, Tomasz Graff, Pawel E Nowakowski (Krakow: Societas Vistulana, 
2008), 530-531; Михайловський, Еластична спільнота, 318.
44 Andrzej Janeczek, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Wojewddztwo
beiskie od chyikuXIV do poczqtku XVII w. (Warszawa, 1993), 347.


Comments